Cấp thiết sắp xếp bộ máy

(Baonghean) - Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Nghệ An hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, đòi hỏi có giải pháp sắp xếp, tổ chức lại một cách hợp lý, khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhiều tầng nấc, đầu mối

Theo số liệu từ đề tài khoa học: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An” do Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh làm chủ nhiệm cùng các cộng sự thực hiện, trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 5/2018 (trừ khối trường học, bệnh viện, trạm y tế), số lượng đơn vị sự nghiệp công lập là 233, với 829 đầu mối phòng, ban và tương đương. Tổng số biên chế công chức, viên chức của 233 đơn vị là 4.070 biên chế và 2.029 hợp đồng lao động; thậm chí nếu tính theo phân cấp quản lý có lĩnh vực như văn hóa, thể thao và du lịch có 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc hay trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 27 đơn vị trực thuộc…

Tính đến đầu tháng 4/2019, có 9 địa phương đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài TT-TH thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện. Trong ảnh: Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Tính đến đầu tháng 4/2019, có 9 địa phương đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài TT-TH thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện. Trong ảnh: Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Theo đánh giá của đề tài nghiên cứu: Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; một số nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành cũng như với các đơn vị của ngành khác còn chồng chéo, trùng lặp, có khi còn bỏ sót nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả dịch vụ còn thấp. Hay số lượng và cơ cấu viên chức trong từng cơ quan chưa hợp lý; tỷ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng, trong lúc các đơn vị sự nghiệp yêu cầu bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phải chiếm tỷ lệ 65%. 

Số lượng hợp đồng lao động còn nhiều; cơ cấu biên chế chưa cân đối ở một số ngành, lĩnh vực, còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa trình độ các chuyên ngành. Tỷ lệ viên chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng tăng, nhưng lại thiếu chuyên gia giỏi, đầu ngành ở các lĩnh vực.

Khảo sát lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thành Duy
Khảo sát lưu trữ hồ sơ đất đai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thành Duy

Thu gọn đơn vị sự nghiệp

Trước thực trạng trên và những yêu cầu đặt ra, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghệ An đã tiến hành rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Đơn cử tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - là đơn vị có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của sở - ông Nguyễn Quốc Sơn cho biết: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, Sở đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án của ngành đến năm 2021 sẽ giảm mạnh và gọn nhẹ hơn so với năm 2015.

Cụ thể, Sở sẽ giảm 8 đơn vị đầu mối (từ 38 xuống còn 30) trong hệ thống tổ chức bộ máy, trong đó có 4 chi cục, 1 ban quản lý rừng phòng hộ, 3 ban quản lý dự án (3 chi cục giảm năm 2016, còn 5 đơn vị giảm giai đoạn 2018 -2021). Cùng đó giảm 83 phòng, ban và đơn vị trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh, trong đó có 7 phòng, ban của 4 chi cục sáp nhập, 2 phòng của ban quản lý rừng phòng hộ; 73 trạm, hạt cấp huyện (21 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 21 trạm chăn nuôi và thú y, 21 trạm khuyến nông, 6 ban phát triển nông thôn miền núi và 4 hạt kiểm lâm, trong đó 69 trạm chuyển cho UBND cấp huyện quản lý và sáp nhập thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện.

Tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp sẽ giảm mạnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp sẽ giảm mạnh. Ảnh: Thành Duy

Đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1516 -TB.TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nội dung giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh hoàn chỉnh nội dung Đề án sắp xếp tổ chức lại các trung tâm: Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến du lịch thành 1 trung tâm trực thuộc tỉnh trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tiếp tục hoàn thiện Đề án hợp nhất các ban quản lý dự án xây dựng thuộc các sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo thành 1 Ban Quản lý dự án trực thuộc tỉnh để báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định Tỉnh ủy.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Về tổng thể đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến đầu tháng 4/2019, có 9 địa phương đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài TT-TH thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện, các đơn vị còn lại đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề án. Nghệ An cũng đã sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm giáo dục thường xuyên tại 12 huyện, thị xã; 7 đơn vị (Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Đô Lương, Con Cuông, thị xã Thái Hòa) đang xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trường Trung cấp nghề; sắp tới cũng sẽ thực hiện đề án sáp nhập 5 trung tâm y tế thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh...

Thông tin từ Sở Nội vụ cho hay, đến nay, đã có 36/36 đề án của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh ủy thành lập thẩm định xong. Kết quả thẩm định cho thấy phần lớn các đề án đều đưa ra được mục tiêu, chỉ tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, trong đó có mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời đảm bảo không tăng đầu mối, các tổ chức trung gian trực thuộc. Một số sở như: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường... khẳng định thực hiện tốt phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và có thông báo đồng ý thông qua đề án của các địa phương, cơ quan, đơn vị về nguyên tắc, mục tiêu, khung nhiệm vụ và giải pháp. Hiện tại các sở, ngành đang hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có công tác hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tin mới