Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam: Tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: mọi chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đều vì mục tiêu cuối cùng là làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng nhằm phát huy tối đa vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa đất nước ngày càng vững mạnh.
Sáng 21/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024).  Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thống nhất 5 chương trình hành động

Với tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông qua các chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đến các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, có 5 chương trình hành động đã được thống nhất. Cụ thể: Chương trình 1 gồm tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chương trình 2 gồm vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Chương trình 3 gồm thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Chương trình 4 gồm tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và Chương trình 5 gồm tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.         

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban, ngành và địa phương trao quà tại Trường Mầm non xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) trong Ngày hội Đại đoàn kết năm 2019. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để thực hiện hiệu quả, thống nhất các chương trình hành động đã đề ra, Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ những mục tiêu trọng tâm mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần thực hiện. Cụ thể, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cần thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua đã từng bước phát huy đầy đủ vai trò của mình trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, đã chủ động thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới. Những kết quả đạt được đã góp phần không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng kinh tế - văn hóa – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Sau hội nghị, đồng chí yêu cầu Mặt trận các cấp cần nghiên cứu  kỹ các nội dung, chương trình hành động, mục tiêu của quán triệt Nghị quyết của Đại hội cũng như tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

Từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm với công việc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Phát huy tối đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu nhằm phát huy tối đa vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa đất nước ngày càng vững mạnh.

Thanh Quỳnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới