Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Các cấp cần nêu cao kỷ cương, trách nhiệm trong hành động

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ Mặt trận năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp cần nêu cao sự kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, thực hiện “đúng vai, thuộc bài” trong hoạt động.
Sáng 10/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện  

Theo đó, hội nghị đã thông báo một số văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với MTTQ các cấp về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trọng tâm là tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước các cấp trong từng thời điểm, từng vấn đề cụ thể kịp thời và sâu rộng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự phát triển chung của đất nước, của từng địa phương. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp.

MTTQ các cấp tích cực tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách và phản biện xã hội -khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc tặng quà cho các hộ nghèo xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh tư liệu Mai Hoa

Hoạt động giám sát được tập trung vào các nội dung trọng tâm: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân; giám sát công tác cán bộ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của nhân dân; an toàn vệ sinh thực phẩm…

Việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quỹ vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… yêu cầu thực hiện linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương.

MTTQ các huyện và các tổ chức thành viên ký kết thi đua năm 2020. Ảnh tư liệu Mai Hoa

Gắn với triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, MTTQ các cấp cần quan tâm kiểm tra việc huy động và quỹ Vì người nghèo ở các cấp; đánh giá việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết nhằm tiếp tục phát huy tác động của sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống; quan tâm biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào quỹ vì người nghèo cũng như các địa phương, hộ dân có mô hình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tổ chức giám sát bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để đảm bảo các khu dân cư, gia đình được công nhận văn hóa thật sự nổi bật và tiêu biểu; giám sát bình xét hộ nghèo, hộ nghèo thực chất, khắc phục tình trạng “tranh nhau” đăng ký vào danh sách hộ nghèo; giám sát việc huy động nguồn lực xây dựng NTM… Đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình cử tri và nhân dân, kịp thời phản ánh với các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết…
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Quyết liệt, quyết đoán trong hành động

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần xác định rõ trách nhiệm, quan tâm triển khai Nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp và đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; gắn công tác Mặt trận với tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất trong năm 2020; tham gia đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, tập hợp phản ánh đúng và kịp thời tình hình nhân dân cũng như các kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời…

Để các nhiệm vụ Mặt trận năm 2020 được triển khai có hiệu quả, thực chất, MTTQ các cấp cần nêu cao sự kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán trong hành động; thực hiện “đúng vai, thuộc bài” trong tập hợp, huy động sức mạnh các tầng lớp nhân dân, giai tầng trong xã hội đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới