Chưa bầu cấp ủy khóa mới tại đại hội Đảng khi công tác nhân sự chưa xong

(Baonghean.vn) - Nếu địa phương chưa thể giải quyết dứt điểm những vấn đề đặt ra trước đại hội và chưa được cấp ủy cấp trên có thẩm quyền đồng ý thì có thể chưa bầu cấp ủy khóa mới.
Bầu cử Chi ủy Khối 6, Đảng bộ phường Bến Thủy - TP.Vinh. Ảnh: Nguyên Nguyên
Bầu cử Chi ủy Khối 6, Đảng bộ phường Bến Thủy - TP.Vinh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo Chỉ thị 35, Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành với 4 nội dung:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp;

- Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tuy nhiên, theo chủ trương của Chỉ thị 35 và thực hiện theo Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cũng như chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ, cần phải tập trung chú ý các Đảng bộ có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự… để xử lý dứt điểm cán bộ có sai phạm, khuyết điểm.

Do đó, Hướng dẫn nêu rõ, nếu địa phương đó chưa thể giải quyết dứt điểm những vấn đề này và được cấp ủy cấp trên có thẩm quyền đồng ý thì có thể chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Như vậy, những Đảng bộ này có thể chỉ cần tiến hành đại hội với 03 nội dung mà không cần phải bầu cấp ủy khóa mới. Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề xuất nội dung này.

Tin mới