mask

Clip 'Việt Nam từ trên cao' tuyệt đẹp và đầy cảm xúc

Dẫn lời tác giả Lê Thế Thắng: "Em đi khắp Việt Nam và quay đủ mọi nơi. Clip này thì không có nhiều thành thị. Cảm hứng dựng nó đến từ nỗi buồn của em về biển, về những vấn đề môi trường rừng biển, sông hồ."

Nguồn: Lê Thế Thắng

Tin mới