mask

Coi trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

(Baonghean) - Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và những cán bộ, công chức có trách nhiệm. 

Thành phố Vinh có số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo khá lớn, chiếm 29 - 33% tổng số của cả tỉnh, nên công tác này được cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều biện pháp, giải pháp tập trung, quyết liệt. Thành phố cũng đưa ra chủ trương đơn thư phát sinh ở đâu thì phải được giải quyết dứt điểm tại đó; nghĩa là giải quyết ngay từ các khối, xóm thông qua công tác hòa giải. 

Cán bộ Thanh tra tỉnh ra soát tiến độ giải quyết một số vụ việc. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ Thanh tra tỉnh ra soát tiến độ giải quyết một số vụ việc. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Đảng ủy phường Trung Đô - Trần Quảng Đại khẳng định, ở phường Trung Đô, khi đơn thư của người dân gửi đến phường mà chưa văn bản hòa giải ở cở sở là phường không thụ lý và chuyển trả về cho các khối để tiến hành hòa giải, trừ trường hợp hoà giải không thành công hoặc vượt quá thẩm quyền.

Tại phường Bến Thủy, việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân, trước hết là vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác giải quyết đơn thư của phường phải tham mưu kịp thời và trúng, đúng cho cấp ủy, chính quyền trong công tác này; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở phường và các khối. 

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định: Định kỳ hàng tuần, Thành ủy và UBND thành phố tổ chức cuộc họp bàn biện pháp giải quyết đơn thư phức tạp, đông người hoặc khi phát hiện có dấu hiện vi phạm, trong đó tăng cường trực tiếp đối thoại với công dân. Nhờ đó, mặc dù số lượng đơn thư phát sinh lớn, nhưng tỷ lệ giải quyết trong thời gian gần đây khá cao. 6 tháng đầu năm, thành phố  tiếp nhận và giải quyết 764/821 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 93%; cấp phường, xã tiếp nhận và giải quyết 294/321 vụ việc, đạt 91,6%.

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện Yên Thành ban hành Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, quán triệt rõ, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức hàng năm. 

Ban văn hóa- xã hội ( HĐND tỉnh) khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét
Ban Văn hóa - Xã hội ( HĐND tỉnh) khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo. Ảnh tư liệu

Trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, quá trình tiếp nhận đơn thư, Yên Thành chú trọng việc phân loại theo nội dung và thẩm quyền giải quyết một cách cụ thể để đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng cấp trên “đá” cho cấp dưới và ngược lại.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện, chia sẻ: Đối với một số địa bàn có “điểm nóng” và khiếu tố phức tạp, kéo dài, đích thân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực liên quan và các phòng chuyên môn cấp huyện trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu thực tế để xử lý. Nhờ những đổi mới nêu trên, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng cao. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải quyết ở cấp huyện là 90% và cấp xã là 89%. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lư- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương 4, khóa XII của Thành phố Vinh. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Đối với các đơn thư thuộc trách nhiệm kiểm tra, xác minh của Sở để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết thì Sở TN&MT sẽ trực tiếp cử đội ngũ cán bộ am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu và làm việc chuyên trách ở Phòng Thanh tra Sở về tận nơi phát sinh đơn để điều tra thực tế; nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật, kể cả các kết quả xử lý trước đó của các cơ quan chức năng để làm căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý; có những vụ việc phải đối thoại nhiều lần với công dân, tổ chức... 

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành và triển khai quy trình giải quyết đơn thư khá chặt chẽ, bài bản. Đơn được phân loại rõ, một là hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hai là chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ba là lưu theo dõi các đơn thư hết thẩm quyền giải quyết hay đã trả lời nhiều lần. 

Cán bộ trực tiếp là công tác này của Sở cũng tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, cũng như “cái tình” trong cuộc sống. Qua đó, có một số vụ việc người dân chủ động rút đơn hoặc tự hòa giải với nhau. Đối với các đơn thư đã gửi nhiều lần và đã giải quyết hết thẩm quyền thì đích thân cán bộ Sở trực tiếp đối thoại và thông báo việc ngừng tiếp nhận đơn thư của công dân. Từ làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nhiều bức xúc, điểm nóng về đất đai, môi trường, khoáng sản đang giảm rõ rệt trong thời gian gần đây. 

Đánh giá chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, khẳng định, thời gian qua, thông qua triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng xây dựng quy trình giải quyết cụ thể, rõ việc, rõ cơ quan, đơn vị giải quyết. Coi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và những cán bộ, công chức có trách nhiệm. Từ đó chất lượng và tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng chuyển biến, đạt tỷ lệ chung 96% trở lên... 

Mai Hoa

Tin mới