mask

Công chức cấp xã kiêm nhiệm vị trí công tác có được hưởng phụ cấp?

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến băn khoăn của một công chức cấp xã khi được phân công kiêm nhiệm vị trí của một công chức khác nghỉ thai sản 6 tháng. Công chức đặt câu hỏi, trường hợp này có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?
Công chức xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An) giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên
Công chức xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An) giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đây là vấn đề đáng quan tâm của cán bộ, công chức cấp xã, phường hiện nay ở nhiều địa phương. Tuy nhiên việc giải quyết đang được xử lý linh động trong từng trường hợp cụ thể ở mỗi địa phương.

Bởi theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủvề quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân), cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã (Điều 4 - Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ)

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể như sau:

a) Cấp xã loại 1: không quá 25 người;

b) Cấp xã loại 2: không quá 23 người;

c) Cấp xã loại 3: không quá 21 người.

Việc xếp loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

Như vậy, việc giải quyết phụ cấp sẽ được đối chiếu trường hợp của mình với các quy định trên, nếu đủ điều kiện thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện theo quy định.

Tải toàn bộ nội dung Nghị định 92/2009 của Chính phủ tại đây.

Tin mới