mask

Công khai bộ thủ tục hành chính ở 100% xã ở Yên Thành

(Baonghean) - Tháng 7/2017, huyện Yên Thành, Nghệ an đã hoàn thành việc công khai bộ thủ tục hành chính cấp huyện và ở 100% các xã. Đây là một trong những kết quả tích cực sau 1 năm nỗ lực thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo” của huyện này.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa xã Trung Thành (Yên Thành). Ảnh: Hoài Thu
Giao dịch tại Trung tâm một cửa xã Trung Thành (Yên Thành). Ảnh: Hoài Thu

Ngày 4/7/2017, UBND huyện Yên Thành ban hành Thông báo số 208/TB-UBND về việc niêm yết công khai 212 danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện, 57 danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm giao dịch một cửa UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thành.

Điều này đã giúp trung tâm giao dịch một cửa các cấp đi vào hoạt động nề nếp hơn, tăng chất lượng phục vụ người dân. Các trung tâm một cửa đã xây dựng và hoàn chỉnh quy chế hoạt động, quy định các thủ tục hành chính, bố trí cán bộ công chức chuyên môn các phòng, ngành có liên quan nhiều đến việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân được UBND huyện giao.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực như chính sách xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, tư pháp, cấp giấy phép kinh doanh, thẩm định thủ tục dự án.

Hiện, toàn huyện Yên Thành đã đi vào thực hiện giải quyết công việc dịch vụ công mức độ 3 và bước đầu được đánh giá cao. Tiếp tục duy trì thực hiện liên thông về cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; triển khai thực hiện quản lý hộ tịch trực tuyến.

UBND huyện đã bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chi trả kinh phí hỗ trợ cán bộ, công công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trung tâm giao dịch một cửa.

Qua hơn 1 năm thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận nhưng các xã, thị trấn chưa nhận được một phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hữu Tràng - Chánh Văn phòng UBND huyện, phụ trách Trung tâm Giao dịch một cửa huyện Yên Thành cho biết: “Tại đây mỗi ngày có từ 20 - 50 lượt người dân đến giao dịch, và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực liên quan đến chính sách về đất đai, cấp giấy phép kinh doanh.

Vì thế, để phục vụ kịp thời và đúng quy định các nhu cầu của nhân dân, trung tâm đã bố trí 3 cửa riêng về giải quyết các thủ tục liên quan đến chính sách đất đai. 2 bộ phận chuyên môn thường trực để giải quyết trong lĩnh vực này là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện. Nếu năm 2015 trở về trước, người dân phản ánh nhiều về việc chậm trễ trong các thủ tục hành chính thì năm 2016 đến nay hầu như tình trạng đó không còn nữa”.

Chị Trần Thị Dung ở xã Bắc Thành, một người dân đến giao dịch tại Trung tâm một cửa của huyện, cho biết: “Lâu nay tôi đến Trung tâm một cửa của huyện để đăng ký các thủ tục giấy tờ cá nhân đều được cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, tỉ mỉ nên không lần nào phải làm lại, và cũng không phải chờ đợi lâu, vì thế không chỉ bản thân tôi mà nhiều bà con khác đều rất hài lòng”.

Biểu đồ bộ thủ tục hành chính của huyện Yên Thành
Biểu đồ bộ thủ tục hành chính của huyện Yên Thành

Ông Thái Hữu An - Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Thành cho biết: “Ngay sau khi huyện ban hành đề án “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, chúng tôi đã tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc trên địa bàn toàn huyện".

Năm 2016 huyện đã thực hiện kiểm tra đột xuất công tác này tại 10 xã, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa.

Việc ban hành và thực hiện đề án cải cách hành chính đã và đang từng bước giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 10/CT-UBND và Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

“Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các phòng, ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, giúp tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn huyện”, ông Thái Hữu An khẳng định.

Hoài Thu

Tin mới