mask

Cử tri Quỳ Châu kiến nghị sớm chuyển giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ về cho các xã

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Quỳ Châu đề nghị UBND tỉnh sớm chuyển đổi, chuyển giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ về cho các xã: Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Châu Bình và Châu Hội với diện tích 1.425,01ha.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty nông nghiệp, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Chính phủ.

Cử tri Quỳ Châu kiến nghị sớm chuyển giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ về cho các xã ảnh 1

Diện tích rừng ở Quỳ Châu. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Liên quan đến công tác rà soát, cắm mốc ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu (trong đó có nội dung rà soát đất đai để thu hồi, chuyển về cho địa phương quản lý), Thủ tướng đã có Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng.

Ngày 26/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1596/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Quyết định trên. Trong đó, tại mục 3.1 nêu: “Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2020 Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng tại địa phương và các Thiết kế kỹ thuật – dự toán chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án theo đúng tiến độ”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu khối lượng, kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong đề án, xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm về tiến độ, khối lượng và khái toán kinh phí để thực hiện Đề án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2645/STNMT-QLĐĐ.ĐĐBĐVT ngày 09/6/2020; đồng thời đã dự thảo Đề án theo quy định.

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng.

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1319/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì thực hiện việc rà soát, cắm mốc ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị (trong đó có Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu) theo kế hoạch được phê duyệt.

Cử tri Quỳ Châu kiến nghị sớm chuyển giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ về cho các xã ảnh 2
Rừng lim xanh ở bản Hội 1, xã Châu Hội được đưa vào bảo tồn và phát triển cây gỗ bản địa. Ảnh tư liệu: Vân Nhi

Ngày 11/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì làm việc với UBND các huyện có liên quan, các Ban quản lý rừng và các đơn vị tư vấn để triển khai kế hoạch và thực hiện các nội dung nêu trên.

Mặt khác, việc đề xuất chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất, đề nghị BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức rà soát cụ thể từng vị trí để tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vì vậy, sau khi hoàn thành việc rà soát đất đai, cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ địa chính theo quy định, đề nghị UBND huyện Quỳ Châu phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất lâm nghiệp trả về cho địa phương để quản lý sử dụng./.

Tin mới