Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 32 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ gắn với 4 phòng chuyên môn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực; nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh liên tục, trong đó có 3 năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng ủy cùng với tập thể lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tham gia phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, có ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy truyền thống, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên trở lên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm có 100% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; hàng năm có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó, có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 2 - 3 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế theo Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII).

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Anh Tuấn - Sỹ Hào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới