mask

Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số

67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chất lượng cấp ủy đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số ảnh 1

Tin mới