mask

Đại hội điểm Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Với tinh thần "đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng ủy, các đoàn thể khối các cơ quan tỉnh", cơ quan Đảng ủy Khối quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 20/3, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ các Ban của Tỉnh ủy, UB Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gồm 22 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ 5 năm liên tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Công tác tham mưu ngày càng đi vào trọng tâm, nổi bật đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 603 quy định về chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành NQ 01 về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”, NQ 02 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong Khối CCQ tỉnh”.

Đồng thời, từng bước cụ thể hóa các Nghị quyết bằng chương trình công tác trong nhiệm kỳ cũng như hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh.

đồng chí Hoàng Văn Nhiên
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Hàng năm kịp thời quán triệt các chuyên đề, tổ chức đăng ký làm theo, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện làm theo Bác; thường xuyên đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chiến lược “diễn biến hòa bình”; luôn “tự soi, tự sửa” phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Cùng với đó, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của BCH Trung ương đặc biệt là Nghị quyết TW4( khóa XII). 

Các đảng viên

Các đảng viên biểu quyết các nội dung chương trình đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 triển khai đồng bộ, từ đó tạo sự thống nhất cao hơn về nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, cổ vũ tư tưởng tiến công, giữ vững niềm tin trong cán bộ đảng viên; tích cực chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt việc giúp đỡ các xã khó khăn, riêng Cơ quan Đảng ủy Khối trực tiếp giúp đỡ xã Tân Hương, Tân Kỳ bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ, đã  phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để hoàn thành những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy cao nhất vai trò của cơ quan chuyên trách chủ trì, phối hợp với các ban Xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể nhằm tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, chi bộ cần nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ triển khai các giải pháp đột phá nhằm đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng. Cần gắn lý luận với thực tiễn sinh động, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.

Các

Các đảng viên thực hiện bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời lãnh đạo tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan, tập trung cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan có phẩm chất đạo đức, có năng lực và ý thức trách nhiệm, đảm bảo chất lượng tham mưu, chỉ đạo.

Cùng với đó, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo được sự đoàn kết đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức đối với các chủ trương và hoạt động của cơ quan. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, thực hiện đúng chế độ chính sách cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 3 đồng  chí. Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Ra mắt cấp ủy Chi bộ
Ra mắt cấp ủy Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh


Một số chỉ tiêu chính của Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- 100% đảng viên được tiếp thu và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% đảng viên, cán bộ công chức đăng ký và thực hiện tốt nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng ít nhất 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình tiên tiến.

- Trong nhiệm kỳ có ít nhất 2 đồng chí được bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin.

- Hàng năm có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bồi dưỡng, kết nạp 01 quần chúng chúng ưu tú vào Đảng.

- Hàng năm, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Cơ quan, công đoàn hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tin mới