mask

Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh vừa hoàn thành bài thi Giáo dục Công dân. Đây là môn thi trong tổ hợp Khoa học Xã hội.

Đáp án môn giáo dục công dân:

Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 1
Đáp án môn giáo dục công dân

 Đề thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân:

Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 2
 
 
Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 3
 
 
Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 4
 
 
Đáp án môn Giáo dục Công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 5
 

Tin mới