mask

Đoàn viên, thanh niên Nghệ An góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh để tổng hợp góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 13/11, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn nhấn mạnh: Ngay sau khi dự thảo Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được công bố, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi trong toàn đoàn.

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi với nhiều hình thức phù hợp để nhận được nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên góp ý.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

“Đây là diễn đàn tập hợp và phát huy trí tuệ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Thông qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thanh niên, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận liên quan đến các nội dung: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xuất phát từ thực tiễn triển khai tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh góp ý về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực được đề cập trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Lê

Ý kiến các đại biểu phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 trong từng lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đề xuất bổ sung các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện đoàn viên Công an tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, các đại biểu góp ý kiến vào nội dung các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó đề xuất các giải pháp phát triển, sử dụng nguồn nhân lực trong dự thảo Báo cáo chính trị…

Cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý IV. Tại hội nghị các báo cáo viên được truyền đạt chuyên đề: Tăng cường công tác đối ngoại, đấu tranh lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, góp phần đảm bảo ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam; tập huấn kỹ năng thực hiện viết tin, bài; kỹ năng chụp ảnh tuyên truyền./.

Tin mới