mask

Đổi mới toàn diện, từng bước xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1

(Baonghean.vn) - Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức độ 1” diễn ra sáng 4/11. Qua đó, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp phát triển toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 4/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức độ 1”. Dự hội thảo có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nhằm làm rõ thêm các luận cứ khoa học để tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Hội thảo đã được lắng nghe 13 bài nghiên cứu và nhiều ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường với nhiều nội dung mới, giàu tính thực tiễn và phản ánh khá toàn diện về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến  ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Từ đó xác định vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng; Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT& NCKH đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ghi nhận những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. Trong những năm qua, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh, mở lớp chưa đảm bảo đúng kế hoạch; một số huyện, thành, thị cơ sở vật chất còn thiếu, công tác phục vụ; công tác phối hợp theo dõi, quản lý và bố trí cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng giữa Trường Chính trị tỉnh với cấp ủy, cơ quan cử cán bộ đi học, cơ quan quản lý cán bộ có lúc chưa chặt chẽ. Việc trao đổi thông tin để quản lý và nắm tình hình giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên giữa giáo viên chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm ở một số lớp chưa thường xuyên, kịp thời.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Nhà trường đã phối hợp và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng 311 lớp với 22.306 học viên, trong đó có nhiều loại hình bồi dưỡng mới, đặc thù, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị.

Từ những kiến thức thu nhận được từ hội thảo, Trường Chính trị tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường tiếp tục nghiên cứu và vận dụng những nội dung Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn để thực hiện tốt các giải pháp cụ thể trong xây dựng các tiêu chí trường chính trị chuẩn của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đồng thời, xây dựng hoàn chỉnh các nội dung để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng năm và trong từng giai đoạn.

Ảnh: Thanh Quỳnh
ThS. Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng đó, làm tốt công tác phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh với với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan về mở các loại hình lớp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tuyển sinh, quản lý học viên; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với thực tế công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ.

Các nhiệm vụ khác liên quan đến việc đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy - học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng cũng đã được đề cập. Đây là những tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng Trường Chính trị tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trường chính trị chuẩn mức độ 1 trong thời gian sớm nhất.

Tin mới