mask

Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Trước đây, Nghệ An thường mở Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sau đó mới xây dựng chương trình hành động thực hiện. Còn đối với khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rồi mới mở hội nghị triển khai. Đây là cách làm mới nhằm đảm bảo đồng bộ, liên thông, tránh sự chồng chéo các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và các ban, ngành.

Xây dựng chương trình hành động gắn kế hoạch triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chuẩn bị dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và đưa ra thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay sau Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định, với tinh thần: Lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện một số chương trình, đề án trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.

Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy  có Công văn số 30 - CV/TU, ngày 5/11/2020, yêu cầu các ban Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tập trung tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Cụ thể là Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến, Dự thảo Chương trình hành động được xin ý kiến Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, xem xét và đã thông qua vào ngày 8/12 vừa qua. Việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ở các cấp gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

“Trước đây, tỉnh thường mở hội nghị quán triệt nghị quyết, sau đó mới xây dựng chương trình hành động, còn hiện nay Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sau đó mới mở hội nghị triển khai”, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết tại cuộc làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Không chỉ đổi mới trong cách thức xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà ngay cả trong nội dung cũng có nhiều đổi mới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Tỉnh ủy chỉ chọn những nội dung có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện. Do đó, kết cấu nội dung Chương trình hành động được xây dựng gọn hơn so với các khóa trước và gắn với nguồn lực thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh minh họa: Thành Duy

Cụ thể, tại Chương trình hành động, bên cạnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án, trọng điểm với chỉ 21 nội dung về quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Một số chương trình, đề án cụ thể hóa trên từng lĩnh vực được đưa vào kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội; đồng thời cụ thể hóa vào chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc hàng năm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và chương trình làm việc của các cơ quan, đơn vị. Các bước chuẩn bị các nội dung này đã được chỉ đạo đồng bộ, liên thông, tránh sự chồng chéo các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và các ban, ngành.

Ngày 14/12 vừa qua, tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Tỉnh ủy tổ chức, quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Nguồn vốn đầu tư công, cả phần thu hút đầu tư ngoài ngân sách sẽ tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; cùng với đó phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 3
Các đại biểu lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành, thị dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh trình tự xây dựng, nội dung các văn kiện thì cách thức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và những văn kiện liên quan của nhiệm kỳ này cũng có những đổi mới. Lần đầu tiên, cùng với triển khai tại điểm chính cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh và cấp huyện, nội dung Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX còn được nối cầu trực tuyến đến hơn 100 điểm cầu của các đảng bộ trực thuộc gồm: Thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị là những vấn đề trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng.

Tin mới