mask

Giảm 9 phòng thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An.
Giảm 9 phòng thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1
Kết quả số phòng sau sắp xếp tại Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng tại Nghệ An. Đồ họa: Hữu Quân

Theo đó, đến nay sau sáp nhập, tổ chức lại đầu mối bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã giảm 9 đầu mối. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy giảm 2 phòng (từ 7 phòng xuống 5 phòng), Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm 2 phòng (từ 6 phòng xuống còn 4 phòng).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 3 phòng (từ 7 phòng xuống còn 4 phòng); Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm 1 phòng (từ 4 phòng xuống còn 3 phòng); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm 1 phòng (từ 5 phòng xuống còn 4 phòng).

Ngày 13/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1513 - TB/TU về việc phê duyệt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 

Ngày 25/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2673 - QĐ/TU “phê duyệt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy”. 

Theo đó, Đề án đã sắp xếp lại một số vị trí việc làm như: Tiếp nhận nhiệm vụ kế toán của các ban Tỉnh ủy và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; lái xe, văn thư, phục vụ, thủ quỹ của các ban về Văn phòng Tỉnh ủy; sáp nhập và tổ chức lại các phòng của Văn phòng Tỉnh ủy theo Quyết định số 04 - QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư. 

Tin mới