mask

Giáo viên mầm non không mất cơ hội được nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh 26 nghìn tỷ

(Baonghean.vn) - Vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng Sở LĐ,TB&XH “từ chối” không tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập ở 5 cơ sở mầm non ngoài công lập. Tuy nhiên, bản chất sự việc hoàn toàn khác.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận danh sách 37 người thuộc 5 cơ sở mầm non ngoài công lập thuộc địa bàn TP Vinh, Sở LĐ,TB&XH đã có nhiều động thái nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chi trả cho các đối tượng là giáo viên mầm non ngoài công lập.

Trả lời về việc tiếp nhận các hồ sơ của các cơ sở mầm non ngoài công lập, đại diện Sở LĐ,TB&XH cho biết, đã nhận được của thành phố 5 bộ hồ sơ của 5 đơn vị trường học, trong đó có danh sách 37 giáo viên được thành phố phê duyệt gửi lên. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm định, xét thấy các đối tượng dù đã đúng chuẩn với nhóm đối tượng được quy định tại Điều 13, Điều 14 chương IV, Quyết định 23/ QĐ-TTg, nhưng vẫn còn một vài chi tiết chưa đáp ứng theo hệ thống văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tiêu chuẩn của Điều 13, Điều 14 Chương IV, Quyết định 23, nên Sở đề nghị thành phố rà soát lại.

“Trong công văn yêu cầu thành phố Vinh rà soát lại, chúng tôi cũng yêu cầu thành phố bám các văn bản nhà nước để làm sao không sót đối tượng”, ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho biết.

Học sinh mầm non ở Nghệ An chỉ đi học hè khi có sự thỏa thuận giữa phụ huynh và chru cơ sở mầm non ngoài công lập. Ảnh: MH
Học sinh mầm non ở Nghệ An chỉ đi học hè khi có sự thỏa thuận giữa phụ huynh và chủ cơ sở mầm non ngoài công lập. Ảnh: MH

Theo đó, khi tiếp nhận 5 bộ hồ sơ của các cơ sở đơn vị trường mầm non ngoài công lập gồm 37 giáo viên, người lao động được đề xuất hỗ trợ theo Nghị quyết 68/ NQ-CP và Quyết định 23/2021/ QĐ-TTg, Sở LĐ,TB&XH đã có Công văn số 2674/ SLĐTB & XH - VL ngày 11/8/2021 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc phối hợp thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo quy định tại Điều 13, điều 14 Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại công văn này, Sở LĐ,TB&XH nêu rõ: Trên cơ sở quy định tại Quyết định 23 và các văn bản quy định khác liên quan, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đề xuất hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch, từ đó Sở LĐ,TB&XH có căn cứ báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ với người lao động thuộc nhóm đối tượng trên.

Công văn này cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xác định rõ thời gian nghỉ hè năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục dân lập tư thục.

Nếu thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ dịch nhưng giáo viên vẫn được hưởng lương theo điều 3 Thông tư 48 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì theo quy định tại điều 13, điều 14 Chương IV, Quyết định 23, lao động chưa được thụ hưởng ở danh mục này.

Sau khi nhận được công văn của Sở LĐ,TB&XH, ngày 13/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có Công văn 1597/SGD & ĐT-TCCB về việc phối hợp thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo Quyết định số 23/ QĐ -TTg ngày 077/2021của Thủ tướng Chính phủ.

Theo công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu: Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non được tổ chức hoạt động vào các ngày hè khi phụ huynh có nhu cầu gửi con, trên nguyên tắc tự nguyện tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, nên tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được yêu cầu dừng hoạt động đến 26/7/2021, Sở mới ban hành Công văn số 1459/SGD & ĐT-VP cho phép hoạt động trở lại kể từ 28/7/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở LĐ,TB& XH có công văn tham mưu với UBND tỉnh xem xét triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Về điều này, Sở LĐ,TB&XH nêu quan điểm: Chúng tôi chỉ mong muốn các bên rà soát theo các quy định hiện hành để các giáo viên mầm non được hưởng hỗ trợ theo đúng quy định. Vì thế, khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo chúng tôi yêu cầu thành phố rà soát lại theo tinh thần Quyết định 23, để có tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh.

“Giả sử giáo viên không được hưởng theo quy định đúng với thời gian nghỉ dịch trùng thời gian nghỉ hè theo điều 3 Thông tư 48 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các cô vẫn được hưởng theo gói hỗ trợ ở thời điểm tháng 8, tháng 9. Thế nên, dù bất luận thế nào thì giáo viên mầm non ngoài công lập vẫn được hưởng hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng theo đúng quy định tại điều 13, điều 14 Chương IV Quyết định 23 QĐ-TTg ngày 077/2021của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” - Giám đốc Sở LĐ,TB & XH Đoàn Hồng Vũ cho biết.

Toàn tỉnh Nghệ An có 58 trường mầm non ngoài công lập, 290 cơ sở nhóm lớp trẻ độc lập, 113 cán bộ quản lý, 2.240 giáo viên, 686 nhân viên.

Tin mới