mask

[Infographics] - 6 điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm trước nhưng có một số điểm mới, chủ yếu nằm ở khâu đề thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan.

Tin mới