mask

Không tổ chức Hội nghị người lao động doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi được biết, theo quy định của pháp luật lao động thì hàng năm Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại nơi làm việc, phải tổ chức hội nghị người lao động. Xin hỏi, nếu người sử dụng lao động không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Duongmanhthang82@gmail.com)

Trả lời:      

Theo Điều 47, Nghị định 145/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, thì Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

Không tổ chức Hội nghị người lao động doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào? ảnh 1
Hội nghị viên chức người lao động . Ảnh minh họa

Ngày 17/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, hành vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

1. Không xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu; không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Không công khai nội dung chính của đối thoại hoặc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

4. Không bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc.

5. Không cử hoặc cử không đúng thành phần đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

6. Không báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

Như vậy, nếu người sử dụng lao động không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Tin mới