mask

Kiểm tra công tác xây dựng cụm an toàn làm chủ ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, Đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại huyện Quỳ Hợp.

Năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của huyện Quỳ Hợp đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phát huy vai trò, chức năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của tỉnh với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh Minh Nguyệt
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của tỉnh với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Minh Nguyệt

Huyện cũng kêu gọi ủng hộ được 4,2 tỷ đồng tại chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý 2020”, xây dựng được 41 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai được 2,5 tỷ đồng; Kết nạp được 166 quần chúng ưu tú vào Đảng; Tổ chức lễ giao quân trang nghiêm, bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; quốc phòng - an ninh giữ vững. 

Lực lượng vũ trang huyện Quỳ Hợp giúp dân khăc phục thiệt hại sau thiên tai. Ảnh Phan Giang
Lực lượng vũ trang huyện Quỳ Hợp giúp dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Ảnh: Phan Giang

Phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm An toàn làm chủ huyện Quỳ Hợp đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Cụm an toàn làm chủ huyện cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chính sách, pháp luật của Nhà nước ở những vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin mới