Kiểm tra đột xuất thực hiện kỷ cương hành chính tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Tương Dương, ở 10 phòng chuyên môn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có mặt 27 người, vắng mặt 26 người.

Sáng 29/3, Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã kiểm tra đột xuất tại huyện Tương Dương. 

Kiểm tra tại thị trấn Hòa Bình và xã Lượng Minh (Tương Dương), đoàn đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức chấp hành tốt thời gian làm việc. Các đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26, thực hiện việc chấm công đối với cán bộ, công chức; các cán bộ, công chức đã ký cam kết thực hiện Chỉ thị 17.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Ảnh: Lê Thanh

Đặc biệt, thị trấn Hòa Bình đã lắp đặt hệ thống camera để giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, thành lập tổ kiểm tra, giám sát nội bộ.

Đối với xã Lượng Minh, là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương nhưng đã thực hiện tốt văn hóa công sở. Cụ thể, cán bộ, công chức thị trấn chấp hành tốt thời gian làm việc, công chức chấp hành đeo thẻ khi làm việc, bàn làm việc được trang bị biển tên; trụ sở có treo Quốc huy, Quốc kỳ. Xã Lượng Minh đã quan tâm thực hiện ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử; theo dõi giờ giấc làm việc hàng ngày do công chức văn phòng chấm công.

Cán bộ thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Lê Thanh

Đoàn kiểm tra lưu ý thị trấn Hòa Bình và xã Lượng Minh cần bổ sung quy định phân công nhiệm vụ cho một số chức danh công chức khi có sự thay đổi về nhân sự; bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ khi ban hành các văn bản; công khai số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính của tỉnh.

Đoàn cũng đề nghị các đơn vị này cần quan tâm bố trí phòng tiếp công dân riêng cũng như lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương theo đúng quy định.
Các đơn vị cần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại bộ phận một cửa như: Công khai niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính, cập nhật các lĩnh vực cần giải quyết.

Cùng ngày, vào lúc 11h20 phút, đoàn đã kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Tương Dương. Tại 10 phòng chuyên môn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có mặt 27 người, vắng mặt 26 người có lý do.

Đoàn trao đổi với lãnh đạo xã Lượng Minh, huyệ̣n Tương Dương. Ảnh: Lê Thanh

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Tương Dương cần sớm thực hiện thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại các phòng, ban của UBND huyện Tương Dương. Ảnh: Lê Thanh

Lê Thanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới