mask

Kỳ thi sát hạch cán bộ, công chức ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở kết quả sát hạch, đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác.
Toàn cảnh buổi khai mạc

Sáng 24/11, Thị ủy Thái Hòa (Nghệ An) khai mạc Kỳ thi kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ảnh: Hoàng Thùy

Tham gia kỳ thi sát hạch lần này có 89 cán bộ, công chức của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã. Các thí sinh dự thi sát hạch trải qua 3 phần thi gồm: Tìm hiểu kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy); Thi viết xây dựng đề án, kế hoạch và trả lời các câu hỏi tình huống phù hợp với vị trí, việc làm căn cứ theo các lĩnh vực chuyên môn công chức đang thực hiện.

Đợt kiểm tra, sát hạch công chức để đánh giá hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực chuyên môn, đồng thời nắm bắt đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của từng vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sát hạch, đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tin mới