mask

Nét đẹp tuổi già

(Baonghean.vn) - Đi qua những thăng trầm, nếm trải đủ muôn ngọt đắng của đời người, nhưng họ vẫn hiện hữu rất đỗi bình dị, hồn hậu giữa muôn vàn ồn ã của cuộc sống hiện đại. Họ vẫn không ngừng làm việc, lao động, giáo dục cháu con. Đó thực sự là những tấm gương sáng ngời về phẩm hạnh, là cây cao bóng cả cho các thế hệ con cháu noi theo.

Tình già (ảnh chụp 2 vợ chồng cụ
Tình già (ảnh chụp 2 vợ chồng cụ Phan Thanh Đoàn ở Xuân Hòa, Nam Đàn, cùng 96 tuổi, 70 năm tuổi Đảng)
Nụ cười tỏa nắng (chụp cụ bà dân tộc Thái ở Kỳ Sơn)
Nụ cười tỏa nắng (chụp cụ bà dân tộc Thái ở Kỳ Sơn)
Mẹ và con dâu (chụp mẹ Đặng Thị Hài là mẹ liệt sỹ và caon dâu là vợ liệt sỹ bên thềm nhà)
Mẹ và con dâu (chụp mẹ Đặng Thị Hài là mẹ liệt sỹ và con dâu là vợ liệt sỹ bên thềm nhà ở Hưng Đông, TP. Vinh)
Một lão ngư Diễn Vạn
Một lão ngư Diễn Vạn (Diễn Châu)
Bà lão bán bánh đa ở đền Cờn
Bà lão bán bánh đa ở đền Cờn (Hoàng Mai)
Một bà lão bán rong trên phố Vinh
Một bà lão bán rong trên phố Vinh
Một bà lão xóm chài Hưng Nguyên
Bà lão xóm chài Hưng Nhân, Hưng Nguyên.
Trong hội thi bắn nỏ ở Kỳ Sơn
Trong hội thi bắn nỏ ở Kỳ Sơn
Thảnh thơi
Thảnh thơi (ảnh chụp ở Diễn Châu)
Đường về (chụp bà lão bán rau)
Đường về (chụp bà lão bán rau về sau buổi chợ)
Ông lão bán chổi phố Vinh
Ông lão bán chổi phố Vinh

 Sách Nguyễn - Lê Thắng

Tin mới