mask

Ngày thường của tiểu đội dân quân thường trực trên rẻo cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đóng chân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, Tiểu đội dân quân thường trực đang góp phần vào công tác giữ gìn an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19.
Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới.
Được thành lập từ năm 2007, các tiểu đội dân quân thường trực đóng chân tại 3 huyện miền núi khó khăn của Nghệ An là Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong. Mỗi tiểu đội có 10 biên chế, đóng quân tập trung, là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn, thông thạo địa hình phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới. Ảnh: Trọng Kiên
Chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát bảo vệ, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.
Chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát bảo vệ, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới... Ảnh: Trọng Kiên
... chính sách tôn giáo dân tộc, các văn bản liên quan đến biên giới, nắm chắc các kỹ thuật chiến thuật, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ mục tiêu và sẳn sàng chiến đấu khi có tình huống xẩy ra. Ảnh Trọng Kiên
... chính sách tôn giáo dân tộc, các văn bản liên quan đến biên giới, nắm chắc các kỹ thuật chiến thuật, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ mục tiêu và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nắm rõ âm mưu thủ đoạn diển biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hiểu rõ nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, ... Ảnh: Thành Cường
Đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nắm rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hiểu rõ nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương... Ảnh: Thành Cường
Ngày thường của tiểu đội dân quân thường trực trên rẻo cao Nghệ An ảnh 5

Cùng với trực sẵn sàng chiến đấu tiểu đội dân quân còn làm tốt công tác vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật nhà nước qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch góp phấn ổn định chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Ảnh: Thành Cường

Từ khi ra mắt và đi vào hoạt động đến nay, Tiểu đội dân quân thường trực ở các xã vùng biên thực sự là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân. Giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng dân quân thường trực luôn xung kích đi đầu hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần củng cố xây dựng “trận địa” lòng dân vững chắc nơi miền Tây xứ Nghệ...”. Ảnh: Thành Cường
Từ khi ra mắt và đi vào hoạt động đến nay, Tiểu đội dân quân thường trực ở các xã vùng biên thực sự là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân. Ảnh: Trọng Kiên
Giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng dân quân thường trực luôn xung kích đi đầu hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần củng cố xây dựng “trận địa” lòng dân vững chắc nơi miền Tây xứ Nghệ...”. Ảnh: Thành Cường
Giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng dân quân thường trực luôn xung kích đi đầu hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần củng cố xây dựng “trận địa” lòng dân vững chắc nơi miền Tây xứ Nghệ...”. Ảnh: Thành Cường

Tin mới