mask

Nghệ An có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An được đánh giá là có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo ra những dấu ấn và thành công của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc trong năm 2019.

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự tại điểm cầu chính, có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng...

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang
Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Giang

Dấu ấn tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày khẳng định, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án (88,23%), góp phần hoàn thành 69/75 đề án và nhiệm vụ (92%) từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đã tham mưu ban hành 70 văn bản, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Góp phần vào những dấu ấn và thành công chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Nghệ An được đánh giá là một trong những cấp ủy, tổ chức Đảng đã có những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngoài các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh phải gương mẫu đi đầu thực hiện 10 nội dung, đồng thời phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống 10 nội dung như nắm không chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành chưa nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; thiếu ý chí phấn đấu; không gương mẫu trong công tác chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị...

Quy định yêu cầu từng cấp ủy định kỳ hàng năm, xây dựng chương trình giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện việc nêu gương; tiến hành đánh giá việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện quy định nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm theo quy định...

Các đại biểu dự họp xem phim tài liệu
Các đại biểu dự họp xem phim tài liệu "Dấu ấn xây dựng Đảng". Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế, Nghệ An cũng đã mạnh dạn thực hiện một số mô hình thí điểm mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở, mang lại hiệu quả, thiết thực, cụ thể.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghệ An chú trọng đầu tư tương xứng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và cán bộ quy hoạch. Cùng với một số địa phương khác như Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương,... Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ, cấp ủy quản lý.

Thành bại là ở công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp đánh giá các mặt công tác năm 2019 và nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định nhiệm vụ cho năm 2020.

Cơ bản tán thành nội dung báo cáo, đánh giá cao những ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm tại hội nghị tổng kết, đồng chí nhấn mạnh lại một số điểm nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 nói riêng và 4 năm qua nói chung, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận đảng viên còn diễn biến phức tạp; việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế có nơi, có lúc chưa quyết liệt, đồng bộ, còn có biểu hiện chủ quan nóng vội hoặc thụ động trông chờ, ỷ lại; công tác nắm tình hình, năng lực nghiên cứu, dự báo còn hạn chế...

"Qua kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 4 năm qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và cách làm mới, có hiệu quả và cũng thấy rõ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, có tư duy đổi mới sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa", đồng chí phát biểu.

Nhấn mạnh 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ; phát huy những kết quả đạt được, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy có giải pháp kịp thời thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Nghệ An có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 3
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tham gia kỳ thi sát hạch. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Đồng chí Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý, cần bám sát cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác, trọng tâm là tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, trước hết cần chú trọng công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đề cập đến công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị cần chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái vận động trong quá trình giới thiệu bầu cử.

“Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt. Thành bại là ở công tác cán bộ... Thực tế cho thấy ở đâu cán bộ chủ trì, cán bộ đứng đầu có tâm huyết, có ý tưởng, quyết tâm, dám nghĩ dám làm thì tình hình khác, nơi nào co mình lại, không dám hành động, hoặc hành động vì bản thân mình thì nơi đó mất đoàn kết”, đồng chí khẳng định.

Ngoài ra, thời gian tới, cần kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo khí thế mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020...

Tin mới