mask

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án

(Baonghean.vn) - Đây là một trong các nội dung tại dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Nghệ An được Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra sáng 6/11. Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì.
0:00 / 0:00
0:00

Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án ảnh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo Nghị quyết, mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được đề xuất tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ thực hiện một dự án tối đa 5 tỷ đồng.

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng được đề xuất hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ thực hiện một dự án tối đa 5 tỷ đồng.

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án ảnh 2

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Còn hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ được đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện một dự án tối đa không quá 3 tỷ đồng. Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật).

Dự thảo Nghị quyết cũng đưa quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khai thác ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp): tối đa cho hộ nghèo là 15 triệu đồng/hộ/dự án; hộ cận nghèo là 14 triệu đồng/hộ/dự án; hộ mới thoát nghèo, hộ có người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) là 13 triệu đồng/hộ/dự án. Người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển không thuộc các đối tượng được quy định trên được hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/hộ/dự án.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ một số nội dung liên quan, đặc biệt là tính thuyết phục số liệu để đưa ra mức hỗ trợ này; khái toán tổng mức sẽ chi để thực hiện chính sách trong từng năm hoặc cả giai đoạn;...

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị làm rõ lập luận, thẩm quyền, căn cứ ban hành Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị làm rõ lập luận, thẩm quyền, căn cứ ban hành Nghị quyết mới; đồng thời cần đánh giá rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 17); giải thích nguyên nhân mức hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 không thay đổi so với giai đoạn trước.

Trên cơ sở phân tích tính bền vững của những mô hình hỗ trợ sản xuất đã thực hiện còn có những hạn chế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị, trong dự thảo Nghị quyết này, cơ quan soạn thảo cần quan tâm bổ sung điều khoản hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, để đảm bảo các mô hình bền vững khi hoàn thành dự án.

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án ảnh 4

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị, trong dự thảo Nghị quyết này, cơ quan soạn thảo cần quan tâm bổ sung điều khoản hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các ý kiến, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT và một số sở có liên quan đã có giải trình cụ thể. Kết luận nội dung này, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái thống nhất quan điểm xây dựng, trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII xem xét ban hành Nghị quyết quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Nghệ An.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan; nhất là có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh với đầy đủ số liệu, các mức hỗ trợ, kết quả hỗ trợ; qua đó làm rõ cơ sở đề ra mức hỗ trợ cho giai đoạn 2021 - 2025.

Nghệ An: Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp trên 6 lĩnh vực tối đa 15 triệu đồng mỗi dự án ảnh 5

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên quan điểm tập trung đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo, cận nghèo bền vững, đồng chí Chu Đức Thái đề nghị đơn vị soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đặc biệt là tính đến yếu tố trượt giá để xem xét mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn này phù hợp hơn; đồng thời đặc biệt chính sách hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

Tin mới