mask

Nghệ An: Đôn đốc việc trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh vừa có văn bản đôn đốc công tác trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã đánh giá trách nhiệm các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 30/3/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số 612/VPĐK-ĐK&CGCN về việc báo cáo tình hình trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.

Nghệ An: Đôn đốc việc trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất ảnh 1

Văn bản số 612/VPĐK-ĐK&CGCN của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, thực hiện quy định của Luật Đất đai, trong thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện và UBND cấp xã đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận đồng loạt cho người dân theo dự án đo đạc, kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Qua kiểm tra, theo dõi thì trên địa bàn tỉnh nhiều Giấy chứng nhận đã được cấp, nhưng chưa trao cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, rà soát và thực hiện trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất (Công văn số 3516/STNMT-QLĐĐ ngày 25/6/2018; số 5258/STNMT-QLĐĐ ngày 6/9/2018; số 5246/STNMT-QLĐĐ ngày 6/9/2018 và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có Công văn số 2136/VPĐK-ĐK&CGCN ngày 26/11/2021).

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, còn tồn đọng nhiều tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, gây bức xúc trong nhân dân, dư luận xã hội (Báo Nghệ An nêu tại huyện Con Cuông). Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và khắc phục tình trạng này; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo kết quả thực hiện trao Giấy chứng nhận đã ký cho người dân từ ngày 17/4/2020 đến nay.

Nghệ An: Đôn đốc việc trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất ảnh 2

Bìa bài viết "Quanh việc sổ đỏ của dân bị "treo" ở Con Cuông" trên báo Nghệ An điện tử ngày 26/3/2023. Ảnh: Nhật Lân

Kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng và phân loại Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất tại địa phương còn tồn đọng tại các chi nhánh và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, trong đó: Chưa tổ chức trao Giấy chứng nhận; Đã tổ chức trao nhưng người sử dụng đất chưa nhận Giấy chứng nhận; Đã tổ chức trao, nhưng người sử dụng đất không đủ điều kiện để trao Giấy chứng nhận; Đã tổ chức trao nhưng Giấy chứng nhận cấp sai; Các trường hợp khác.

Từ kết quả tổng hợp nêu trên, xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ, kết quả trao Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất; thông báo cho UBND cấp xã, kèm theo danh sách người được cấp Giấy chứng nhận để tổ chức công khai tại UBND cấp xã, thôn, bản để người sử dụng đất đến nhận Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất do người sử dụng đất chưa nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo cho người sử dụng đất, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận tại mục IV trên trang 3 của Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận chưa trao do... (ghi lý do chưa trao được Giấy chứng nhận do không đồng ý về thông tin trên Giấy chứng nhận, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có nhu cầu ghi nợ...) và lưu trữ theo quy định. Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận sai, phối hợp với UBND cấp xã hướng dẫn người dân lập hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/4/2023 và báo cáo gửi về phòng Đăng ký đất đai (file số gửi qua gmail: Huonggiangvpdk@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nghệ An: Đôn đốc việc trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất ảnh 3

Hộ dân Lương Thị Nho, trú tại bản Liên Đình, xã Chi Khê (Con Cuông) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cấp mới từ năm 2018 nhưng mới được nhận hồi cuối tháng 10/2022. Ảnh: Nhật Lân

Bên cạnh đó, tại Văn bản số 612/VPĐK-ĐK&CGCN, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh còn đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã cho ý kiến về 2 nội dung:

Thứ nhất, đánh giá công tác phối hợp giữa chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện với UBND cấp xã trong việc tổ chức trao Giấy chứng nhận đã ký cho người dân từ ngày 17/4/2020 đến nay (có tổ chức hay không tổ chức; tốt hay không tốt).

Thứ hai, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, bất cập trong hoạt động của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện trong thời gian qua và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã cho ý kiến trước ngày 10/4/2023.

Vào ngày 26/3/2023, báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết “Quanh việc sổ đỏ của dân bị “treo” ở Con Cuông”. Tại bài viết này thông tin việc người dân bản Liên Đình, xã Chi Khê cho đến cuối tháng 10/2022 mới được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền cấp từ năm 2018; việc UBND huyện Con Cuông nhắc nhở, đôn đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Con Cuông vì để xảy ra tình trạng tồn đọng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Nghệ An: Đôn đốc việc trao Giấy chứng nhận đã ký cho người sử dụng đất ảnh 4

Bản Liên Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, nơi có một số hộ dân được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký từ năm 2018. Ảnh: Nhật Lân

Vào ngày 20/3/2023, UBND huyện Con Cuông có Văn bản số 267/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác thẩm định, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ địa chính cho người dân trên địa bàn huyện.

Tại đây, UBND huyện Con Cuông có đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiên cứu kiểm tra đối với Chi bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, bàn giao, lưu trữ hồ sơ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là công tác lưu trữ, bàn giao hồ sơ, các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra trường hợp thất lạc, mất hồ sơ (nếu có), đồng thời, hoàn thành công tác bàn giao theo quy định.

Ngày 29/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND huyện tại Văn bản 267/UBND-TNMT và đi đến thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, thành lập đoàn công tác thực hiện kiểm tra Chi bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

Tin mới