mask

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Ngày 5/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13 -CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao công tác Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ hạt nhân chính trị ở cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 1

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm việc triển khai, quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do đó nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ được quan tâm, chú trọng hơn cả về nội dung, hình thức và thích ứng với tình hình dịch Covid-19; duy trì và tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thực tiễn đa dạng hơn; nội dung sinh hoạt cơ bản đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đã được quan tâm, chú trọng hơn. Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên ở vùng đặc thù được quan tâm. Đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ được kiện toàn, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên; tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng (chiếm 82,19% - vượt chỉ tiêu 2,19%); mô hình bí thư đồng thời là xóm trưởng có chuyển biến tích cực (tăng 4,3%). Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” bước đầu đạt được một số kết quả.

Một số tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa chu đáo; một số đồng chí chủ trì hội nghị điều hành sinh hoạt chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, năng lực điều hành của một số đồng chí chủ trì còn yếu. Sau khi ra nghị quyết, một số chi bộ chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 2

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Một số chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, việc phát huy dân chủ ở một số chi bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cấp trên đối việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở trong nước, ở nước ngoài và đảng viên nghỉ chờ hưu, hưu trí; có hiện tượng đảng viên nghỉ hưu về không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt,...

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 3
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU, Quy định số 08-QĐ/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương. Các đảng ủy chỉ đạo chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo nhóm vấn đề được lựa chọn, để bàn sâu, bàn kỹ một số vấn đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ.

Tăng cường, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền lợi của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành, lắng nghe, để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. Thay thế kịp thời những cán bộ năng lực yếu, vi phạm kỷ luật, không có tín nhiệm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, gắn nội dung công tác phát triển Đảng với việc thực hiện Đề án kèm theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đến năm 2025 có 90% khối trưởng, xóm trưởng, trưởng bản là đảng viên và tham gia chi ủy của chi bộ; từng bước nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đảng viên theo các quy định của Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện có hiệu quả việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các chi bộ khối, xóm, địa bàn dân cư.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với chi ủy, bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên và với nhân dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với dân, đối với cơ sở. Cấp ủy các cấp cần quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt dân cư, nhất là những nơi, vùng, địa bàn còn khó khăn.

Tin mới