mask

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện rõ, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng

(Baonghean.vn) - Không chỉ trong dịp Đảng ta tiến hành Đại hội XIII mà thời điểm trước, trong và sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2, các thế lực thù địch, phản động thông qua mạng xã hội và một số diễn đàn có địa chỉ ở nước ngoài đã đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc công tác lãnh đạo của Đảng ta.

Những luận điệu, chiêu trò nguy hiểm

Đã trở thành bản chất, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta một cách quyết liệt. Tiếp theo các hoạt động chống phá Đại hội XIII của Đảng, vừa qua chúng tiếp tục chống phá công tác nhân sự của Đảng ta. Chúng coi dịp chúng ta kiện toàn đội ngũ cán bộ sau Đại hội XIII là thời cơ để gia tăng các hoạt động chống phá.

Thông qua mạng xã hội (MXH) và một số diễn đàn có địa chỉ ở nước ngoài các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng kết quả bầu cử, sắp xếp nhân sự của Đảng ta sau Đại hội XIII để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Chúng trắng trợn xuyên tạc rằng, trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự của Đảng ta có sự "thương lượng", "thỏa hiệp". Ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 2 kết thúc, trong một bài viết trên BBC Tiếng Việt đã trích ý kiến của một nhà báo nói rằng, công tác nhân sự ở Việt Nam “là quyết định thuần túy theo tính toán của Đảng, theo sự phân chia quyền lực, thỏa hiệp, nhượng bộ...”. Luận điệu ấy tiếp tục được chúng “nhai đi, nhai lại” trên VOA tiếng Việt; RFA và một vài trang MXH khác. Chúng cố tình bóp méo, xuyên tạc cho rằng công tác nhân sự của Đảng ta là không dân chủ, thiếu khách quan, không minh bạch. Chúng tiếp tục bịa đặt, dựng chuyện nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc những thông tin sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.
Các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc những thông tin sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.

Sau Đại hội XIII, Đảng ta tiến hành sắp xếp nhân sự một số vị trí cho phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là công việc hoàn toàn bình thường. Nhưng các thế lực thù địch, phản động lại xuyên tạc rằng đó là sự “trả đũa”, “đấu đá”, “hạ bệ”… giữa các phe nhóm. Chúng cóp nhặt những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác nhân sự của Đảng để viết bài, tạo video clip... dựng chuyện, xuyên tạc, kích động bằng những câu từ như: người này là “con át chủ bài” của người kia; nhờ ông này mà bà kia “bẻ lái ngoạn mục”; người này “tung đòn hiểm” loại người kia; ông A đã bị ông B hạ “đo ván”….

Ngoài những trang mạng cũ, chúng lập ra các trang mới, nhất là các kênh Youtube đặt máy chủ ở nước ngoài để đăng tải, chia sẻ những bài viết, những video clip, những thông tin sai lệch, bóp méo, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ta. Để thu hút người đọc, người xem, các thế lực thù địch tạo hình đại diện cho các trang bằng cách cắt ghép ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi gắn vào đó những câu nói giật gân, không đúng sự thật....

Thực tế sinh động là không thể phủ nhận

Những giọng điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác nhân sự của Đảng nói chung, việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 nói riêng là chiêu trò hết sức thâm hiểm. Nhưng dù có tinh vi và biến ảo tới đâu chúng cũng không thể phủ nhận được thực tế, công tác nhân sự đang được Đảng ta lãnh đạo tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

Tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn một số nội dung quan trọng, trong đó có việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là công việc cần thiết để chúng ta sớm kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận dân chủ, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại hội nghị, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để trình Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan Nhà nước.

Nhận diện rõ, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ảnh 2
Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao, Đảng ta sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự Đảng và Đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong các hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Thực tế khẳng định công tác nhân sự đã và đang được Đảng ta tiến hành dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Chúng ta không phủ nhận bên cạnh những ưu điểm là cơ bản đội ngũ cán bộ và công tác nhân sự của Đảng ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan, phiến diện chỉ dựa vào những tồn tại, hạn chế ấy mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác nhân sự của Đảng ta. Cần khẳng định mạnh mẽ rằng, một trong những yếu tố có tính quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là đội ngũ cán bộ, công tác nhân sự của Đảng. Thành công của Đại hội XIII và Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương đã chứng minh trong điều kiện mới, Đảng ta tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, công tác nhân sự  khẳng định vai trò quan trọng của công tác nhân sự và đội ngũ cán bộ với sự phát triển của đất nước.

Nâng cao nhận thức gắn với chủ động đấu tranh

Để công tác cán bộ, công tác nhân sự của Đảng được tiến hành dân chủ, sử dụng cán bộ đúng chất lượng, đúng nguyên tắc, thống nhất cao, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân và toàn xã hội về nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác nhân sự và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chỉ có nhận thức đúng chúng ta mới tạo được sự thống nhất cao trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng công tác nhân sự của Đảng.

Nhận diện rõ, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ảnh 3
Tranh cổ động minh họa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thông qua vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông chúng ta cần cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về công tác nhân sự của Đảng đến người dân. Tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận với các thông tin chính thống vừa là cách để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân với công tác nhân sự của Đảng và đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng thời trong bối cảnh hiện nay khi mà các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt, thì đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cũng là biện pháp nâng cao sức “đề kháng”, giúp người dân tỉnh táo nhận diện đầy đủ, rõ ràng hơn về những âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị để kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác. Những kết quả đạt được, những bài học rút ra từ thực tiễn công tác nhân  sự càng tiếp thêm ý chí, quyết tâm để Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhân sự. Chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề cốt tử để nâng cao chất lượng công tác nhân sự, công tác cán bộ là phải thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác nhân sự và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Đi đôi với đó cần phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của Đảng ta./.

Tin mới