mask

Quản lý giáo dục nghề nghiệp được giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

"Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm.”

bna_57d0b3c1b281a.jpg
Dạy nghề may cho học sinh tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật huyện Nghi Lộc. 

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 vừa được công bố.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các trường trung cấp, cao đẳng khẩn trương chỉ đạo thực hiện tự chủ trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp để giảm nhanh can thiệp hành chính của bộ chủ quản và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị quyết cũng nêu rõ: “Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Luật Giáo dục Nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc giáo dục nghề nghiệp thuộc sự quản lý của bộ nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, bởi cả hai Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đều không nhận được quá bán số phiếu bầu đảm nhiệm vai trò này. 

Việc quyết định bộ chủ quản của giáo dục nghề nghiệp khi đó đã được Chính phủ quyết định lùi lại cho nhiệm kỳ sau.

Tháng Sáu vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ này đảm nhiệm quản lý hệ thống giáo dục từ mầm non đến sau đại học, bao gồm cả giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, với Nghị quyết này của Chính phủ, giáo dục nghề nghiệp đã chính thức được giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội./.

Theo Vietnamplus

Tin mới