mask

Quỳnh Lưu: Kỷ luật 291 đảng viên, 8 tổ chức đảng

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong toàn Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu. Đáng chú ý có hơn 51% trong tổng số đảng viên bị kỷ luật là do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu trao đổi công việc với cán bộ trong ban. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu trao đổi công việc với cán bộ trong ban. Ảnh: Thành Duy

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật là 291, trong đó đảng ủy viên 23, chi ủy viên 33, đảng viên không giữ chức vụ 235.

Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 220, cảnh cáo 55, cách chức 7, khai trừ 9. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 35 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 22 đảng viên và chi bộ quyết định thi hành kỷ luật 253 đảng viên. 

Nguyên nhân bị kỷ luật do vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống (0,34%), đoàn kết nội bộ (0,34%), tham nhũng, cố ý làm trái đều chiếm (0,34%); phẩm chất đạo đức, lối sống (4,81%); những điều đảng viên không được làm (6,78%); chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (51,2%); thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo (3,4%); quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản (7,56%); tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản (7,9%) và các vi phạm khác (16,83%).

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, 8 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó có 3 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và 5 chi bộ, chi ủy. Theo đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 3, đảng ủy thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng. 

Nội dung do vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật của Đảng (62,5%); quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ (37,5%).

Theo đánh giá, ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định và tham mưu cho cấp ủy đảng xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong xử lý đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục nên sau xử lý không có đơn thư khiếu nại, tác dụng kỷ luật được nâng lên. 

Tin mới