mask

Rà soát hộ nghèo phải thực hiện trực tiếp ở hộ gia đình

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung quan trọng được quán triệt tại Hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Sáng 24/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã.

Tham dự có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã thuộc các huyện, thành, thị: huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Đô Lương, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò.
Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã thuộc các huyện, thành, thị: Anh Sơn, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Đô Lương, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn một số chủ trương, chính sách và các văn bản liên quan đến công tác giảm nghèo của Trung ương và tỉnh Nghệ An. Đồng thời, được hướng dẫn cập nhật biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo.

Hướng dẫn
Hướng dẫn cập nhật biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý.

Trên cơ sở đó, triển khai Kế hoạch số 540/KH – UBND ngày 3/9/2019 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích nhằm giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020.

Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu và các đặc điểm về hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Bà con bản Diềm, xã Châu Khê (Con Cuông) phát triển nghề đan lát truyền thống, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Bà con bản Diềm, xã Châu Khê (Con Cuông) phát triển nghề đan lát truyền thống, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Yêu cầu đặt ra trong quá trình rà soát phải thực hiện từ khối, xóm, thôn, bản, trực tiếp hộ gia đình, bảo đảm chính xác, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và người dân; chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng nghèo của địa phương, đảm bảo tổng hợp báo cáo kết quả đúng biểu mẫu, trình tự và tiến độ theo kế hoạch.  

Tại buổi tập huấn, cán bộ các huyện, xã đã trao đổi, thảo luận những vấn đề xung quanh việc rà soát hộ nghèo như tiêu chí về diện tích nhà ở, đặc biệt là diện tích nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số; các loại văn bản thể hiện kết quả thẩm định gửi cấp trên…

Dự kiến ngày 25/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo của các huyện, thành, thị còn lại.


Tin mới