mask

Số dư nhân sự giới thiệu để bầu cấp ủy trong Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua, thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.
Bến Thủy
Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở Chi bộ khối 7- P.Bến Thủy - TP Vinh. Ảnh: N.S

Mục 4 của phần III - Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (ngày 18/10/2019) về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy như sau:

* Về trình tự: Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước; sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy; đồng thời, dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội.

* Về số dư: Cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy được cấp có thẩm quyền phân bổ trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đối với những nơi có số lượng từ 3-5 ủy viên thì số dư tối đa là 01 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội đảng bộ.

Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua, thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng quy định: Đảng bộ xã, phường, thị trấn thì số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí. 

Đối với những đảng bộ cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cơ cấu cấp ủy viên gồm: Bí thư, phó bí thư trực đảng, chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND, UBND; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng công an, quân sự, công chức chuyên môn, một số bí thư chi bộ hoặc khối, xóm trưởng, trưởng bản, vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Số lượng ban thường vụ với đảng bộ xã, phường, thị trấn từ 3 đến 5 đồng chí. Cơ cấu gồm: Bí thư, phó bí thư trực đảng, phó bí thư - chủ tịch UBND, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và phó chủ tịch HĐND hoặc phó chủ tịch UBND. Số lượng phó bí thư có từ 1 đến 2 đồng chí.

Tin mới