mask

Tăng lương sĩ quan quân đội và cán bộ xã đã nghỉ việc

Hàng loạt chính sách lao động tiền lương chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 8 này. Trong đó, đáng chú ý, sĩ quan quân đội được tăng lương.

Cụ thể, thông tư 88/2018 BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ 12/8/2018).

Theo đó, vì mức lương cơ sở mới tăng lên 1.390.000 đồng từ ngày 1/7/2018, nên lương cấp bậc quân hàm sĩ quan cũng được tăng theo cho phù hợp.

Một số bậc quân hàm sĩ quan có mức lương tăng trên 700.000 đồng từ 1/7/2018 bao gồm:

Đại tướng có mức lương 14.456.000 đồng (tăng 936.000 đồng).

Thượng tướng có mức lương 13.622.000 đồng (tăng 882.000 đồng).

Trung tướng có mức lương 12.788.000 đồng (tăng 828.000 đồng).

Thiếu tướng có mức lương 11.954.000 đồng (tăng 774.000 đồng).

Lương đại tá là 11.120.000 đồng (tăng 720.000 đồng), thượng tá 10.147.000 đồng (tăng 657.000 đồng), trung tá 9.174.000 đồng (tăng 594.000 đồng), thiếu tá 8.340.000 đồng (tăng 540.000 đồng) và đại úy 7.506.000 đồng (tăng 486.000 đồng)...

Các chế độ tại thông tư này được thực hiện từ 1/7/2018.

Tăng lương với cán bộ xã đã nghỉ việc

Theo thông tư 08/2018 của Bộ Nội vụ, mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số) từ ngày 1/7/2018 sẽ được điều chỉnh theo mức tăng lên:

Đối với các nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng.

Nguyên phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng. Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15/8/2018 và thay thế thông tư 04/2017/TT-BNV, các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2018.

Tin mới