Thành phố Vinh và VNPT thống nhất hợp tác triển khai đô thị thông minh

(Baonghean.vn) - Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết thành phố Vinh đang hợp tác với tập đoàn VNPT để triển khai đô thị thông minh ở một số lĩnh vực.

Theo thỏa thuận hợp tác, VNPT trên cơ sở xây dựng đề án cho tỉnh Nghệ An, Tập đoàn VNPT ưu tiên hợp tác xây dựng kế hoạch tổng thể (Master Plan) và các kế hoạch theo giai đoạn triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực.

Thực hiện hoặc thực hiện thí điểm các giải pháp ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của đề án và những phát sinh trong quá trình triển khai đề án như: chính quyền số, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, đất đai, an ninh công cộng, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, … nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của thành phố Vinh; Đảm bảo hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin cho các ứng dụng ICT của đô thị thông minh cho thành phố Vinh; Triển khai những nội dung, giải pháp là thế mạnh của Tập đoàn VNPT và các đối tác của Tập đoàn VNPT phù hợp khung kiến trúc của đô thị thông minh, trên cơ sở cập nhật và kế thừa các sản phẩm CNTT đã triển khai.

Phối cảnh một đoạn đường Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: C.L
Phối cảnh một đoạn đường Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: C.L

VNPT cũng giúp thành phố Vinh tìm kiếm các đối tác lớn trong và ngoài nước và sử dụng các công nghệ hiện đại, theo hướng hệ sinh thái sáng tạo mở để xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị thông minh trên cơ sở khung kiến trúc tổng thể.

Tham gia tư vấn, khảo sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khi thành phố Vinh có yêu cầu, bố trí chuyên gia có kinh nghiệm triển khai các nội dung hợp tác; bố trí nguồn lực về hạ tầng ICT, nhân lực cần thiết để triển khai. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cho UBND thành phố Vinh khi có yêu cầu.

Hai bên cũng xây dựng phương thức hợp tác, theo đó hai bên, UBND thành phố Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng viễn thông - CNTT phục vụ cho việc phát triển đô thị thông minh tại thành phố Vinh.

Trước mắt VNPT sẽ hỗ trợ thành phố Vinh phần mềm phòng họp không giấy tờ, phần phần quản lý trật tự đô thị và cổng thông tin kết nối an toàn thực phẩm.

Tin mới