mask

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định tổ chức kỳ họp lần thứ 20

(Baonghean.vn) - Kỳ họp lần thứ 20, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến kinh tế - xã hội, công tác nhân sự và xem xét, thông qua nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
S
Sáng 25/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3 để nghe và cho ý kiến về đề nghị bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021 và kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Dự kiến ban hành 41 nghị quyết trong năm 2021

Theo đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tại các cuộc họp trước của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến có 21 nội dung trình HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết trong năm 2021.

Tuy nhiên, qua rà soát và để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như giải quyết các những vấn đề thực tiễn đặt ra, UBND tỉnh tiếp tục đề xuất bổ sung 16 nội dung xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia thảo luận đều cơ bản đồng tình với đề xuất của UBND tỉnh và các ngành, địa phương; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các ngành xem xét mức độ, nhu cầu cần thiết cũng như đánh giá việc thực hiện nghị quyết trước đó đối với các nghị quyết thay thế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền để nghị cơ quan soạn thảo cẩn xem xét lại một số cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác hơn. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Riêng về hai nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết thuộc ngành Văn hóa - Thể thao, gồm cơ chế, chính sách bảo tồn, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh và thu phí tham quan Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết - Nghệ Tĩnh cần thực hiện và đảm bảo đúng quy trình bởi liên quan đến cơ chế, phạm vi, đối tượng, nguồn ngân sách đảm bảo phải chặt chẽ.

Hay nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết phê duyệt đề án tổ chức, xây dựng, hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh cũng cần nghiên cứu, làm rõ một số nội dung.

Liên quan đến nội dung đề xuất về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, đòi hỏi thành phố Vinh cần đẩy nhanh tiến độ các quy trình để kịp trình HĐND tỉnh vào kỳ họp sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Lê Sỹ Chiến đề xuất HĐND tỉnh đưa vào chương trình trình họp gần nhất liên quan đến chủ trương đầu tư dự án của thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến đề xuất HĐND tỉnh đưa vào chương trình họp gần nhất liên quan đến chủ trương đầu tư dự án của thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Tổ chức kỳ họp 20, HĐND tỉnh

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng tiến hành rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp đột xuất), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021.

Cụ thể, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến kinh tế - xã hội, công tác nhân sự và xem xét, thông qua nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Thị An Chung báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Thị An Chung báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng dự thảo các nghị quyết đảm bảo đầy đủ quy trình, nhất là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự thảo dự kiến trình tại kỳ họp gần nhất tới đây.

UBND tỉnh và các sở, ngành cũng cần tiếp tục rà soát để đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết liên quan đến các quy định, cơ chế của Trung ương mà tỉnh cần phải cụ thể để triển khai thực hiện, nhất là liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền để nghị cơ quan soạn thảo cẩn xem xét lại một số cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác hơn. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nội dung trọng tâm tháng 4/2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ban và Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt với các sở, ngành và tham mưu kịp thời cho Thường trực HĐND tỉnh giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo tổ chức kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4/2021 đạt chất lượng; chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh; thực hiện các nội dung công tác bầu cử theo quy định…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các ban và Văn phòng HĐND tỉnh trên cơ sở phân công theo dõi việc xử lý đơn thư của các ngành, địa bàn tiếp tục đeo bám, đốc thúc và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý các đơn thư chậm được các sở, ngành, địa phương giải quyết.

Tin mới