mask

Về nơi cán bộ, đảng viên tích cực vào cuộc xây dựng nông thôn mới!

(Baonghean) - Đến nay, Diễn Châu có tổng cộng 14 xã,chiếm 36,84% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh nghiệm của Diễn Châu là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là vai trò, dấu ấn rõ nét của cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Trường Tiểu học Diễn Hạnh được đầu tư xây dựng, tạo môi trường học tập tốt, đang thẩm định chuẩn mức độ 2.
Trường Tiểu học Diễn Hạnh được đầu tư xây dựng, tạo môi trường học tập tốt, đang thẩm định chuẩn mức độ 2.

Đồng bộ, quyết liệt từ chủ trương đến hành động

Xã Diễn Hạnh, thời điểm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thông qua rà soát còn 7/19 tiêu chí chưa đạt. Đây đều là những tiêu chí khó như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giao thông, thủy lợi, môi trường. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06/2012; thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và các thành viên là các Thường vụ, đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực, các ngành, đoàn thể cấp xã được giao trách nhiệm chỉ đạo từng tiêu chí, từng cơ sở xóm.

Đồng chí Tăng Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thông qua việc giao trách nhiệm cụ thể, đã phát huy trách nhiệm, sự sáng tạo của từng đảng ủy viên trong việc đưa nghị quyết của đảng ủy vào cuộc sống ở từng chi bộ. Chẳng hạn việc thực hiện các chỉ tiêu về nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo, chuyển đổi cơ cấu lao động được giao trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và hội nông dân. Phụ trách chỉ đạo tiêu chí về môi trường là hội phụ nữ; thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở là đoàn thanh niên... 

Khi mục tiêu, công việc, nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm rõ ràng đã tạo ra sự sáng tạo, sự quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị, tạo ra bước đổi thay cho Diễn Hạnh. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Diễn Hạnh tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động... Nổi bật là hoạt động dịch vụ nề với 100 tổ nề, thu hút gần 1.000 lao động, và xuất khẩu lao động đạt 500 lượt người đi mỗi năm.

Đời-sống-vất-chất-của-người-dân-được-nâng-lên-thoomng-qua-xây-dựng-nông-thôn-mới-ở-xã-Diễn-Hạnh

Đời sống vật chất của người dân được nâng lên thông qua xây dựng nông thôn mới

ở xã Diễn Hạnh.

Đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ra Hà Nội, vào tận thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ con em quê hương vận động đóng góp. Cách làm này được nhiều chi bộ áp dụng như Chi bộ xóm 6, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhất xã nhưng cũng đã làm được hơn 4 km đường bê tông; nâng cấp nhà văn hóa khang trang, làm sân thể thao... Diễn Hạnh về đích nông thôn mới trước một năm, được công nhận vào tháng 10/2015.

Tương tự, ở xã Diễn Nguyên, đảng ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề ở từng giai đoạn cụ thể, đó là giai đoạn đầu mới triển khai xây dựng nông thôn mới vào năm 2011 và giai đoạn “nước rút” về đích vào năm 2014 khi còn 3 tiêu chí, đó là cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường, tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, khó nhất là cơ sở vật chất văn hóa khi các nhà văn hóa ở các xóm đều xây dựng 20 năm đã xuống cấp.

Đảng ủy giao trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy trực tiếp xuống từng xóm để nắm bắt nguyện vọng, định hướng và có sự hỗ trợ. Chỉ đạo các xóm huy động sức dân hợp lý, thành lập ban quản lý công trình để tự hoạch toán, thuê thi công và giám sát công trình, tránh thất thoát. Bằng cách làm đó đã có 4 xóm xây dựng mới nhà văn hóa và 3 xóm nâng cấp, sửa chữa.

Diễn Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2015. “Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Diễn Nguyên là nhờ có nghị quyết sát đúng, kịp thời theo từng chuyên đề, từng năm, từng tháng; cán bộ, đảng viên  bám việc, bám dân, “nói cho dân nghe, dân hiểu và lắng nghe nguyện vọng của nhân dân”; gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời”, đồng chí Ngô Sỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Nguyên, chia sẻ.

Tính đến thời điểm này, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Diễn Châu đã có 14 xã về đích nông thôn mới, chiếm 36,84% tổng số xã toàn huyện, trở thành địa phương dẫn đầu về số xã đạt chuẩn của tỉnh. Và 24 xã còn lại thì có 14 xã đạt 15 - 17 tiêu chí; 6 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí và 1 xã đạt 12 tiêu chí.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, Diễn Châu trở thành huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; tương đương với tổng 29 xã, đạt 75% tổng số xã toàn huyện. Như vậy, từ nay đến cuối nhiệm kỳ phải phấn đấu có thêm 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã còn lại phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí đạt, trong đó có 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Đây là nhiệm vụ đang đặt ra rất nặng nề đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu. Để đảm bảo nghị quyết được thực hiện thành công, trong đó xác định rõ “đích đến” của nông thôn mới là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, cho nên tư tưởng, quan điểm của Huyện ủy Diễn Châu từ sau đại hội là tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Theo đó, huyện triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Chủ trương đưa một số mô hình rau an toàn, rau, củ quả công nghệ cao vào sản xuất; tăng diện tích sản xuất vụ hè thu, vụ đông; tiến hành chuyển đổi một số hợp tác xã làm tốt vai trò cung ứng đầu vào và đầu ra, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với quan tâm đảm bảo tính bền vững của nông thôn mới, các tiêu chí theo quy định cũng được huyện rà soát, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu hoàn thành từng tiêu chí cụ thể cho từng xã; gắn với phân công từng thành viên ban chỉ đạo huyện phụ trách chỉ đạo vùng, chỉ đạo xã, chỉ đạo từng tiêu chí cụ thể... 

Hệ-thoogns-giao-thông-được-nhựa-và-bê-tông-hóa
Hệ thống giao thông được nhựa và bê tông hóa.

Với kinh nghiệm qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong từng cấp ủy từ huyện đến cơ sở sẽ góp phần đưa Diễn Châu sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, góp phần xây dựng huyện Diễn Châu phát triển toàn diện, bền vững.

 Mai Hoa

Tin mới