mask

Ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ một số tồn tại trong tiến hành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

(Baonghean.vn) - Nội dung này được đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức, chiều 3/9.
Chiều 3/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thành đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở 62/67 đảng bộ trực thuộc

Đánh giá chung, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng với trọng tâm là tập trung tham mưu và chủ động ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản về công tác đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020–2025, nhất là quy trình công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, góp phần chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Ban Tổ chức các cấp cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; gắn với phát hiện sớm, xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp…

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu Mai Hoa

Đến thời điểm này, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiến độ đại hội Đảng các cấp vẫn đảm bảo yêu cầu.

Kết quả có 62/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở; trong đó, có 119 đại hội Đảng cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư.

Nhìn chung, công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan. Việc bầu cử bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục; kết quả bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu.

Đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu Mai Hoa

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế. Trong công tác tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở, một số cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí nhân sự trước đại hội hoặc chỉ định, bổ sung nhân sự ngay sau đại hội thiếu công tâm, chưa bảo đảm năng lực, uy tín.

Mặt khác, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chưa thực sự vì lợi ích chung; có hiện tượng “đúng quy trình, quy định, nhưng chưa bảo đảm đúng người, đúng việc”.

Một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, trong đó có cả cán bộ chủ chốt; một số cấp ủy có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đối với Nghệ An, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu, cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo đại hội.
Đến ngày 29/8, 26/26 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội; trong đó có 21 huyện, thành, thị xã; 2 đảng bộ khối và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang.
Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng 879 đồng chí vào các ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn nhân sự

Kết luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao nỗ lực vượt khó của ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm đến nay, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Tổ chức các tỉnh và thành ủy cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

Yêu cầu đối với Thường trực và Ban Tổ chức về chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp tỉnh phải coi trọng toàn diện các nội dung, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự mà không đầu tư thỏa đáng vào việc xây dựng và góp ý các văn kiện.

Riêng việc tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần bám sát các quy định của Trung ương và phải thực sự mang “sắc màu riêng”, không chồng lấn báo cáo chính trị.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý Thường trực và Ban Tổ chức các Thành ủy, Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, cán bộ; các quy định về nêu gương… Trong đó, chú trọng công tác đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) với các tiêu chí cụ thể, trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng và chính sách cán bộ không đủ điều kiện tái cử.

Công tác tham mưu nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố cần chú ý cơ cấu, nhưng không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn; kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và chiều hướng phát triển, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng khiếu; kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; đúng quy trình, quy định và đúng người, đúng việc, không lợi dụng quy định để hợp thức hóa ý đồ cá nhân…

Song song với các nhiệm vụ nêu trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Thường trực và Ban Tổ chức các Thành ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo, tham mưu thẩm định nhân sự Trung ương và nhân sự cấp tỉnh.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ngành Nội vụ cùng các ngành liên quan cần phối hợp ban hành các văn bản trên cơ sở các quy định của Đảng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; đồng thời chủ động nghiên cứu, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị với Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, tránh tạo ra quy định “con” trong công tác cán bộ… 

Tin mới