mask

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phấn đấu đưa huyện nằm trong tốp khá của tỉnh.
 
Chiều 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các ý kiến quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên về khát vọng vươn lên, ý chí vượt khó để phát triển.

Gắn với công tác tư tưởng là phải chăm lo công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Cao Hằng - Bí thư Huyện đoàn tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Cao Thị Hằng - Bí thư Huyện đoàn tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Mai Hoa

Xác định 3 khâu đột phá

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được xác định: Tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, gắn với thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; đột phá về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tăng thu ngân sách.

Nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền. Phấn đấu huyện nằm trong tốp khá của tỉnh.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp - Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày Dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Mai Hoa

Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá:

- Xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của huyện, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế.

- Tiếp tục xây dựng bộ máy cán bộ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo hiện đại hóa nền hành chính công, dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4, thực hiện chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số.

- Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu mới vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, thu hút các dự án sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch vào địa bàn; xây dựng các cơ sở bao tiêu sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết có giá trị cao từ đó làm tăng nhanh giá trị lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình, các nội dung đề ra và tiến hành bế mạc đại hội.

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và toàn Đảng bộ sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cộng sự, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Phạm Quốc Việt - P
Đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đề nghị các ban, phòng, các ngành của huyện, các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIX đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới