mask

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 11/8, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – đổi mới -  phát triển", ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII; tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai nhấn mạnh: Để Nghị quyết của Đại hội trở thành hiện thực, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện. Vì vậy, Đại hội yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Đại hội tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện cần khẩn trương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội, nhất là nội dung Nghị quyết Đại hội đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Hoàng Danh Lai
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Quyết tâm đưa huyện Quỳnh Lưu trong tốp 3 phát triển nhất của tỉnh, xứng đáng với truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng của quê hương, sự mong muốn của Nhân dân, sự quan tâm, kỳ vọng và yêu cầu của tỉnh.

Tin mới