mask

Bí thư Tỉnh ủy: Kiên trì, sáng tạo, đột phá hơn trong thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Trước các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghệ An phải kiên trì thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 26 với tinh thần sáng tạo, đột phá hơn.

Sáng 19/6, tại TP. Vinh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt nội dung Thông báo số 55 - TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các ngành, địa phương.

Bộ Chính trị đánh giá rất tích cực về Nghệ An

Trước các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Bộ Chính trị có sự nhìn nhận đánh giá về Nghệ An rất tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26. 

Theo đó, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy: Kiên trì, sáng tạo, đột phá hơn trong thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh quán triệt nội dung Thông báo số 55 - TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm 2014 - 2018 tăng bình quân 8%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57 lần. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm còn 20,50%, tỷ trọng dịch vụ tăng nhanh. Thu ngân sách năm 2018 đạt 14.052 tỉ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2013. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 218/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới (50,58%).

Chiều 21/3/2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ngày 20/4/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 55 - TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tuy nhiên, Nghệ An còn những hạn chế là một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 khó hoàn thành, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách. Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây. 

Một số vấn đề xã hội giải quyết còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự có nơi, có lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực hiệu quả còn thấp.

Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh thời hạn thực hiện Nghị quyết số 26 đến năm 2023. Vào thời điểm đó sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện và Bộ Chính trị sẽ nghiên cứu có thể ban hành kết luận hoặc nghị quyết mới. 

Sáng tạo, đột phá hơn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy có khẳng định hết sức quan trọng: Nghệ An đang đi đúng hướng.

Điều này thể hiện trên 2 khía cạnh, trước hết, việc ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là hết sức đúng đắn. Và khía cạnh còn lại, Nghệ An phải kiên trì thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 26 với tinh thần sáng tạo, đột phá hơn. 

Cơ cấu kinh tế Nghệ An chuyển dịch đúng hướng. Ảnh tư liệu
Cơ cấu kinh tế Nghệ An chuyển dịch đúng hướng. Ảnh tư liệu

5 năm thực hiện Nghị quyết số 26, để có kết quả như vậy, cả hệ thống chính trị, từng cơ quan, đơn vị, địa bàn đều cố gắng, nỗ lực toàn diện, thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy có những vấn đề phải tiếp tục trăn trở, suy nghĩ như trong công tác xây dựng Đảng mặc dù đã thực hiện tốt so với mặt bằng chung và được nhân dân ghi nhận, minh chứng là Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018, Nghệ An xếp thứ 4 toàn quốc. 

Song bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những đảng viên có biểu hiện chưa tốt; tính tiền phong, gương mẫu chưa cao, thậm chí còn có những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; đặc biệt mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục thay đổi nhận thức và thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. “Thước đo cuối cùng của công tác xây dựng Đảng là mức độ tín nhiệm của nhân dân”, người đứng đầu Tỉnh ủy khẳng định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung để phát triển kinh tế nhằm đáp ứng được mong đợi của nhân dân là phát triển nhanh, mạnh hơn. Muốn vậy, Nghệ An “phải chắt chiu, chăm sóc từng thành phần kinh tế”; vừa thu hút các doanh nghiệp lớn của nước ngoài, trong nước vào đầu tư các dự án lớn; vừa chăm lo, giúp đỡ cho lực lượng doanh nghiệp trong tỉnh, các hộ sản xuất và nhân dân phát triển sản xuất. 

Bí thư Tỉnh ủy: Kiên trì, sáng tạo, đột phá hơn trong thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy

Nhắc lại các nội dung chính trong Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vào ngày 21/7/1969, trong đó Bác căn dặn phải thực hành dân chủ, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tinh thần chung, tỉnh phải tập trung để có phát triển đột phá về kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời phổ biến Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin mới