mask

Cao nhất hơn 400 nghìn đồng một bộ sách giáo khoa cho năm học mới

Mỗi bộ sách giáo khoa lớp 2 cho năm học mới có giá từ 310.000 đồng đến 317.000 đồng, trong khi đó lớp 6 là 399.000 đồng đến 410.000 đồng.

NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học 2021-2022.

Sau đây là giá sách giáo khoa lớp 2:

Bộ sách Chân trời sáng tạo gồm 10 đầu sách có giá 179.000 đồng
Bộ sách Chân trời sáng tạo gồm 10 đầu sách có giá 179.000 đồng
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 10 đầu sách có giá 186.000 đồng
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 10 đầu sách có giá 186.000 đồng
Sách giáo khoa Tiếng Anh gồm 2 đầu sách có giá 52.000 đồng và 79.000 đồng
Sách giáo khoa Tiếng Anh gồm 2 đầu sách có giá 52.000 đồng và 79.000 đồng

Tính tổng cộng, 1 sách giáo khoa lớp 2 mới có giá từ 310.000 đến 317.000 đồng/bộ. 

Giá sách giáo khoa lớp 6 như sau:

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 đầu sách có giá 245.000 đồng
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 đầu sách có giá 245.000 đồng
Bộ sách Chân trời sáng tạo với 12 đầu sách có giá 234.000 đồng
Bộ sách Chân trời sáng tạo với 12 đầu sách có giá 234.000 đồng
Sách giáo khoa Tiếng Anh 3 đầu sách với hai mức giá 38.000 đồng và 89.000 đồng
Sách giáo khoa tiếng Anh 3 đầu sách với hai mức giá 38.000 đồng và 89.000 đồng

Như vậy 1 bộ sách giáo khoa lớp 6 có giá từ 399.000 đến 410.000 đồng/bộ (bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh).

Hiện nhiều địa phương đã chọn xong sách giáo khoa cho năm học mới. Ngày hôm qua 7/4, UBND TP. HCM đã công bố sách giáo khoa sử dụng ở thành phố này. Đa số các trường đều chọn bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tin mới