mask

Công ty có được xử lý kỷ luật với những hành vi không được quy định trong nội quy lao động?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Công ty có được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hay không? Nếu công ty xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động thì bị xử phạt như thế nào?

(Ngovanbinh71@gmail.com)

0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

1. Nội quy lao động:

Căn cứ Khoản 2, Điều 118, Bộ luật Lao động 2019, nội quy công ty không được trái pháp luật về lao động và quy định liên quan. Đồng thời, trong các nội dung chủ yếu của Nội quy lao động, có quy định về nội dung “Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý”.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động:

Theo Điều 127, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

"Điều 127. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động:

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định".

Công ty có được xử lý kỷ luật với những hành vi không được quy định trong nội quy lao động? ảnh 1

Vi phạm quy định về kỷ luật lao động có thể bị xử phạt. Ảnh minh hoạ: Diệp Thanh

3. Quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động:

Theo Khoản 3, Điều 19, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất cụ thể như sau:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định.

d) Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

đ) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 125 của Bộ luật Lao động”.

Như vậy, nếu Người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Tin mới