mask

Danh sách 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

(Baonghean.vn) - Theo các Quyết định của Chủ tịch nước, tỉnh Nghệ An có 1 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 25 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, chủ yếu ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Theo đó, tại Quyết định số 1020/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Nhân dân cho 64 cá nhân ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Theo Quyết định số 1020/QĐ-CTN, tỉnh Nghệ An có 1 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân là nghệ nhân ví, giặm Võ Thị Hồng Vân, quê quán ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, ở loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian.

Danh sách 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú ảnh 1

Nghệ nhân ví, giặm Võ Thị Hồng Vân vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Ảnh: NVCC

Tại Quyết định số 1021/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Ưu tú cho 547 cá nhân ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian, Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Danh sách 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú ảnh 2

Một tiết mục trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Theo Quyết định này, tỉnh Nghệ An có 25 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, trong đó có 19 người ở loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, 4 người ở loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng; 2 người ở loại hình Tiếng nói, chữ viết.

Danh sách 25 nghệ nhân của tỉnh Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu túThứ tự Họ và tên nghệ nhân Quê quán Loại hình văn hóa phi vật thể đang nắm giữ
1 Hồ Ngọc Luyện Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu Nghệ thuật trình diễn dân gian
2

Nguyễn Đình Tựu

Xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu Nghệ thuật trình diễn dân gian
3 Nguyễn Tiến Thanh Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Nghệ thuật trình diễn dân gian
4

Nguyễn Thị Lê

Xã Minh Châu, Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
5

Nguyễn Thị Thi (An Thi),

Xã Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai Nghệ thuật trình diễn dân gian
6

Nguyễn Văn Luật

Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu Nghệ thuật trình diễn dân gian
7 Bà Nguyễn Thị Thao (Sông Thao) Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn Nghệ thuật trình diễn dân gian
8 Ông Trần Văn Nhường Xã Đông Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian
9 Nguyễn Sỹ Hòa Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian
10 Phan Lạng (Phan Văn Lạng) Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành Nghệ thuật trình diễn dân gian
11 Quang Thị Dũng Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
12 Sầm Thị Xanh Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
13 Lương Văn Phỏng (Lương Phỏng) Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông Nghệ thuật trình diễn dân gian
14

Vi Văn Mai

Xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
15

Hà Thị Lâm

Xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong Nghệ thuật trình diễn dân gian
16

Vi Thị Hoa

Xã Châu Kim, huyện Quế Phong Tập quán xã hội và tín ngưỡng
17 Lữ Văn Xuân Xã Châu Phong, huyện Quỳ ChâuTập quán xã hội và tín ngưỡng Tập quán xã hội và tín ngưỡng
18

Lê Thị Kim Phùng

Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
19

Tăng Đình Thích

Xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
20

Lữ Trọng Bằng

Xã Diên Lãm, huyện Diễn Châu Nghệ thuật trình diễn dân gian
21

Moong Phò Hiếu

Xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn Tập quán xã hội và tín ngưỡng
22

Hoàng Thị Hoa (Quỳnh Hoa)

Xã Giang Sơn, huyện Đô Lương Nghệ thuật trình diễn dân gian
23

Nguyễn Đức Bình

Xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Tập quán xã hội và tín ngưỡng
24

Lang Sơn Hán

Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu Tiếng nói, chữ viết
25

Lô Đức Mậu

Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu Tiếng nói, chữ viết

Tin mới