Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023

Gợi ý đáp án môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An do Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện.

Đề thi:

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 ảnh 1

Gợi ý đáp án

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 ảnh 2
Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 ảnh 3
Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 ảnh 4
Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2023 ảnh 5

Tin mới