mask

Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia

Đề Địa lý có nhiều câu yêu cầu thí sinh sử dụng Atlat để trả lời về điều kiện tự nhiên, khoáng sản của Việt Nam.
Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia ảnh 1
Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia ảnh 2
Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia ảnh 3
Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia ảnh 4

Đáp án:

Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia ảnh 5

Tin mới