Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, Đảng bộ huyện Tương Dương tiến hành khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

BAN HÀNH 48 NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN, CHỈ THỊ

Phiên khai mạc, đại hội đã dành thời gian nghe Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các báo cáo đã làm rõ, trong 5 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 48 nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình; 180 kế hoạch; 964 thông báo; 5.240 quyết định; 19 hướng dẫn, 56 kết luận, 11 thông tri để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng khâu tuyên truyền, vận động cũng như kiểm tra, giám sát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, biểu dương và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân chậm triển khai thực hiện hoặc sai phạm…

5 năm qua, kinh tế huyện Tương Dương tiếp tục phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm, tăng 56,4% so với năm 2015. Chương trình MTQG xây dựng NTM có nhiều tiến bộ với 5 xã về đích. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thực hiện có hiệu quả, độ che phủ rừng đạt gần 80%.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, chính sách dân tộc miền núi, tái định cư thủy điện tiếp tục được quan tâm thực hiện; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới tiếp tục được củng cố và phát huy.

Đồng chí Phan Đức Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Một số mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả ở huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu

Công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; dân vận; kiểm tra, giám sát.

Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân cũng được chú trọng lãnh đạo theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như các bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương phát huy ý chí tự lực, tự cường đưa huyện phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đạt nhiều kết quả tích cực.

Chỉ đạo tại đại hội, bên cạnh phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn, thách thức của huyện Tương Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tương Dương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, sớm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo.

Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án đã và đang được đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quản lý, đầu tư, xây dựng các công trình, dự án.

Gắn với đó là trăn trở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Bên cạnh tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM cần tăng cường liên kết với các huyện trong vùng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Huyện Tương Dương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm . Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; chăm lo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Về công tác xây dựng Đảng, chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo đại hội cần tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến có chất lượng vào các văn kiện của Đảng; đồng thời sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, có khả năng lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Báo Nghệ An sẽ tiếp nhật các nội dung, chương trình đại hội.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới