Nghệ An tăng cường công tác sàng lọc đảng viên

(Baonghean.vn) - Việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của mỗi đảng viên. Ngay sau khi hoàn thành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công việc đặt cho mỗi cấp ủy chính là rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo dõi sát, rà soát kịp thời

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, từ tháng 8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2020 - 2025”. Ngay sau đó, các kế hoạch và giải pháp thực hiện được triển khai đến các chi bộ, tổ chức đến từng đảng viên.

"Việc tiếp tục sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị 28 chính là giải pháp quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng"

Đồng chí Thái Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Xuân

Cùng đó, Đảng ủy xã Nghĩa Xuân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 28 - CT/TW (ngày 21/01/2019) của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” (Chỉ thị 28). Qua trao đổi, đồng chí Thái Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Xuân cho biết, việc tiếp tục sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị 28 chính là giải pháp quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra. Đó cũng là một nội dung quan trọng được Huyện ủy Quỳ Hợp chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Lãnh đạo xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) thăm mô hình kinh tế của đảng viên Hà Huy Sinh trên địa bàn xã. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong gần 2 năm (năm 2019 và 9 tháng của năm 2020), thực hiện Chỉ thị 28, tại huyện Quỳ Hợp, có 171 đảng viên đã bị xóa tên khỏi tổ chức Đảng. Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên, việc rà soát, xóa tên đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình, công khai, minh bạch.

Ngay sau khi có Chỉ thị 28, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Ban hành Công văn số 912 - CV/HU ngày 20/6/2019 về công tác phát triển đảng viên và Quyết định số 1025 - QĐ/HU ngày 27/6/2019 Quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Để thực hiện các nội dung đề ra, Huyện ủy Quỳ Hợp đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn và Thường trực Huyện ủy trực tiếp tham gia cùng các đoàn.

Thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, từ tháng 1 năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 1042 đảng viên bị xóa tên khỏi tổ chức Đảng.
Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp rà soát hồ sơ đảng viên. Ảnh: Văn Vịnh

Còn tại huyện Hưng Nguyên, từ khi thực hiện Chỉ thị 28 đến nay đã xóa tên 82 đảng viên. Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, quá trình ra soát được tiến hành với việc giáo dục đảng viên, trên cơ sở đó có nhiều trường hợp đã nhận thức lại đúng đắn và phấn đấu tốt hơn. Còn những trường hợp không tiến bộ, các cấp ủy đã kiên quyết thực hiện quy trình xóa tên theo quy định.

Nhận rõ thực tế

Việc thực hiện quyết liệt các nội dung Chỉ thị 28 - CT/TW, đặc biệt là công tác rà soát, sàng lọc đảng viên đã góp phần rất tích cực để nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác xây dựng đảng ngày càng vững mạnh. Qua công tác sàng lọc, xóa tên đảng viên còn có tác động rất lớn đến việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc rà soát sàng lọc đảng viên giúp đảng bộ các cấp nắm được thực trạng công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, của cấp ủy các cấp trong đánh giá, xếp loại, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, kiến nghị phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Theo đồng chí Trần Thị Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp, qua rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn thấy nổi lên những vấn đề đáng quan tâm, như: Nhiều đảng viên nghỉ công tác chuyển về nơi cư trú không thực hiện chuyển sinh hoạt đảng; Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng có phiếu báo về trên cơ sở dữ liệu nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; đảng viên bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, dù đã được chi bộ giáo dục những sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.

Cán bộ xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

"Những đảng viên bị xóa tên có những nguyên do cơ bản như: Đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí". 

Đồng chí Nguyễn Trường Thi - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên

Còn theo đồng chí Nguyễn Trường Thi - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên, quá trình rà soát cho thấy, những đảng viên bị xóa tên có những nguyên do cơ bản như: Đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí. Quá trình rà soát đảng viên đang được các chi bộ duy trì, góp phần nâng chất lượng sinh hoạt, tiếp tục đóng vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc thực hiện Chỉ thị 28 ở giai đoạn hiện nay càng có ý nghĩa quan trọng khi các tổ chức cơ sở Đảng đang ban hành và thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ mới (2020-2025).

Từ nhìn nhận thực tế nêu trên, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục sàng lọc, xóa tên những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng; đồng thời chú trọng thực hiện các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức theo hướng nâng cao chất lượng. Công việc đó, bắt đầu từ việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đến thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên.

Nguyên Nguyên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới