mask

Phụ nữ Đô Lương: Nhiều hình thức giúp hội viên thoát nghèo

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIX, Hội LHPN huyện Đô Lương chú trọng chăm lo, hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô lương cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo
Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô Lương thường xuyên quan tâm, chăm lo hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ hội viên ngày ổn định và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Toàn huyện có 224 mô hình phát triển kinh tế, nhóm nghề có hiệu quả.
. Việc vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất cũng được hội chú trọng nhằm giảm bớt sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất.
Việc vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất cũng được hội chú trọng nhằm giảm bớt sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất. (Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế theo hướng hiện đại của chị em phụ nữ  xã Giang Sơn Tây)
Toàn huyện có 224 mô hình phát triển kinh tế, nhóm nghề có hiệu quả. Từ những nỗ lực trên, gần 6.500 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trên địa bàn huyện được giúp đỡ, nhiều hộ vươn lên thành hộ khá và giàu
Từ những nỗ lực của Hội phụ nữ huyện, gần 6.500 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ  trên địa bàn huyện được giúp đỡ, nhiều hộ vươn lên thành hộ khá và giàu. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 14,22% năm 2011 xuống còn 6,72% năm 2015.  
phát triển tổ hợp tác làng nghề bánh đa kẹo lạc của hội phụ nữ thị trấn mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng (2)
Phát triển tổ hợp tác làng nghề bánh đa kẹo lạc của Hội phụ nữ thị trấn mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
cơ quan Hội PN huyện trào quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 277
Trong 5 năm, Hội đã vận động, quyên góp được hơn 700 triệu đồng, hàng trăm tấn vật liệu, hàng chục ngàn ngày công, hỗ trợ xây dựng mới 22 nhà Mái ấm tình thương. 
Ngoài những việc làm tương thân tương ái, thể hiện sự quan tâm tới các hội viên, hội liên hiệp phụ nữ huyện còn chú trọng phát động các phong trào như: Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.
Ngoài những việc làm tương thân tương ái, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn chú trọng phát động các phong trào hiến đất, đóng góp công sức, tiền của chung sức xây dựng nông thôn mới.
Hội còn vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo vệ môi trường, phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Đô Lương chung tay góp sức vì một cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp”, thành lập các tổ tự quản về môi trường, gắn biển tên và đảm nhận 369 đoạn đường xanh- sạch- đẹp; 34.000 gia đình hội viên có vật dụng đựng rác hoặc hố rác hai ngăn, phân loại và xử lý rác đúng nơi quy định.
Hội còn vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo vệ môi trường, phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Đô Lương chung tay góp sức vì một cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp”, 


Thúy Hằng

(Đài Đô Lương)

Tin mới